Vlamingen op "Jij Kiest" spreken duidelijke taal: "Betonstop? Liever vandaag dan morgen!"

Vlamingen op jijkiest.be vinden dat er te veel gebouwd wordt in Vlaanderen. Verkavelingen op plaatsen waar voorheen natuurgebieden waren, torenhoge appartementsblokken, ... Dit alles vaak ten koste van de schaarse open ruimte. Indieners vragen om een betonstop, zodat de weinige open ruimte die ons nog rest, niet voorgoed verdwijnt. 

Natuurpunt bracht eind augustus het Betonrapport uit voor de Vlaamse steden en gemeenten. Hun oordeel was bikkelhard: "In geen enkele Europese regio wordt zo kwistig met open ruimte omgesprongen." De overheid had eerder al aangekondigd een betonstop door te voeren tegen 2040, maar voor heel wat indieners op jijkiest.be is dat veel te laat. Zij willen dat hun gemeente een voortrekkersrol opneemt, wat volgens Natuurpunt ook de bedoeling zal zijn. De ambitie is misschien dan wel op Vlaams niveau gesteld, de realisatie van de betonstop zal voor de lokale besturen zijn. 

Zoals blijkt uit de heatmap bovenaan dit artikel, is de vraag naar een betonstop zeer verspreid in Vlaanderen. Vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant kleuren heel wat regio's groen tot geel, met hier en daar uitschieters in het rood. Ook in Zuid-West-Vlaanderen, de regio rond Gent en Brugge, en in Limburg lichten gebieden op.

Volgens het rapport van Natuurpunt is het vooral de provincie Antwerpen die momenteel het meest aan het verharden is. Limburg is dan weer de enige provincie waar de betonsnelheid wordt opgedreven. Daarbij komt nog eens dat de bijkomende bebouwing in Limburg vaak gerealiseerd wordt in overstromingsgebied of in moeilijk bereikbare regio's. 

Waarom willen indieners op "Jij Kiest" nu precies een vervroegde betonstop?

  • De open ruimte wordt bedreigd door de bouwwoede. Natuurdomeinen, groene plekjes en de open ruimte worden nog al te vaak opgeofferd om bijvoorbeeld verkavelingen te openen. Niet alleen verliezen inwoners zo een stukje groen om even tot rust te komen, ook dieren en planten lijden onder deze versnippering van de natuur.
  • Steden en gemeenten verliezen door de toegenomen hoeveelheid woonblokken hun authentieke, rustieke karakter. Naarmate er meer woonunits neergepoot worden, vergroot ook de hoeveelheid mensen en verkeer, met alle gevolgen van dien. Steden en gemeenten worden zo volgens indieners minder leefbaar.
  • De bijkomende bebouwing brengt fileleed, verkeerschaos en parkeerproblemen met zich mee.
Archiefbeeld verkaveling

Indieners vragen daarom om een vervroegde betonstop. De open ruimte mag niet langer opgeofferd worden om er gebouwen neer te poten. Dit betekent niet dat er in het geheel niet meer gebouwd mag worden. Indieners vragen enkel dat de gemeente of stad meer gaat nadenken over de locatie waar er wordt gebouwd, en de manier waarop er wordt gebouwd. Volgens Raf uit Dessel komt het op het volgende neer: "Een duidelijker onderscheid tussen de bebouwde kern en de open ruimte." 

Concreet kan dat volgens indieners op volgende manieren:

  • Bestaande woningen moeten worden gerenoveerd alvorens er wordt beslist om over te gaan op nieuwbouwwoningen. Eventueel kunnen er premies worden voorzien voor mensen die leegstaande of verloederde panden willen renoveren.
  • Ongeschikte panden moeten worden gesloopt, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor (meerdere) woonunits.
  • Er moet worden ingezet op meergezinswoningen in plaats van op klassieke eengezinswoningen, al dan niet met gemeenschappelijke ruimtes.
  • Cohousing en kangoeroewonen moet beter ondersteund worden door het lokale bestuur.
  • Het aantal bouwlagen moet verhoogd worden. Geen woningen meer met maar een of twee verdiepingen, we moeten meer bouwen in de hoogte.
  • Meer groen inbedden in de (bestaande) wooninfrastructuur. 

Stijn De Groote trok voor het Journaal naar Hertsberge en Wijnegem om het daar over het bouwen van de toekomst te hebben. 

Bekijk hieronder het fragment uit het Journaal.

Videospeler inladen...

Meest gelezen