Videospeler inladen...

Is Antwerpen een verdeelde stad?

Is Antwerpen een verdeelde stad, een stad waar een "feitelijke apartheid" bestaat, zoals burgemeester Bart De Wever zegt? De meningen daarover tussen lijsttrekkers Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Philippe De Backer (Open VLD) lopen duidelijk uiteen.

Volgens Dewinter is er in Antwerpen natuurlijk een reële apartheid. Hij heeft het over een "bezette stad" die bedreigd wordt door een toename van de islamitische immigratie.Hij vreest dat de islam de leidende cultuur zal worden, waaraan alle andere culturen zich zullen moeten onderwerpen.

De Backer vindt niet dat er sprake is van apartheid. "In een heel diverse stad zoals Antwerpen heb je natuurlijke gemeenschappelijke waarden en spelregels nodig en het is dan ook belangrijk dat we dat zeggen wat die zijn: gebaseerd op de Verlichting, onze grondwet, onze rechtsstaat en die waarden gelden voor iedereen. Ik zie heel veel mensen het beste van zichzelf geven, ze proberen vooruit te gaan en dat is hetgene dat ons als Antwerpenaars verbindt."

We moeten een migratiestop invoeren en de stad de-islamiseren

Filip Dewinter

Hoe kunnen we iets doen aan deze verdeeldheid. Voor Dewinter is dat duidelijk. Eerst en vooal moet er een immigratiestop komen voor mensen van buiten de EU. Voorts moet de stad de-islamiseren. De islam moet zoveel mogelijk uit de openbare ruimte  verdwijnen. Geen hoofddoeken meer in officiële gebouwen en minder moskeeën. De moslims moeten zich aanpassen of opkrassen en er mag maar één leidende cultuur zijn: de Vlaams-Europese.  

De Backer ziet een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. Hij herhaalt ook zijn kritiek op de verdelende aanpak van burgemeester De Wever. "Als het gaat over samenleven wordt de toon gezet aan de top en dan zie je dat een aantal uitspraken van de burgemeester opnieuw die samenleving verdelen. Als er problemen zijn in je stad dan ga je de wijken in en praat je met de mensen van goede wil om de problemen op te lossen."

Wijkagenten

Bij het begin van het debat met alle lijsstrekkers 's avonds was er wat opschudding over een interne mail van politiechef Muyters waarin hij de kritiek van Jinih Beels op de wijkwerking op de korrel nam. "Wie zegt dat onze wijkwerking de buurten niet kent, weet gewoon nieit waar hij of zij over praat. Laat je niet gek maken door die Pinokkio's."

Agenten in combi's in de wijken is iets anders dan een wijkagent

Peter Mertens

Over die wijkwerking was er inderdaad kritiek van de oppositie.  Die klaagt dat de wijkwerking erop achteruit is gegaan. Volgens Johan Klaps (N-VA) klopt dat niet en is er meer politie in de wijken. Peter Mertens (PVDA) countert met te zeggn dat agenten in combi's in de wijken niet hetzelfde zijn als wijkagenten die dag in dag uit in hun wijk komen. Wouter van Besien (Groen) is vooral verontrust door het feit dat het vertrouwen van de jongeren in de politie zo laag is.

Mobiliteit

Volgens Jinih Beels (SP.A) heeft het stadsbestuur de afgelopen jaren geen mobiliteitsbeleid gevoerd en staat de stad stil. We moeten kiezen voor alternatieven en het opbenbaar vervoer promoten. Filip Dewinter zegt dat de auto een plaats heeft in de stad voor lokaal verkeer en dat daarnaast randparkings en veilig openbaar vervoer gepromoot moet worden. Beels voegt daaraan toe dat de Antwerpenaars hun auto's mogen houden, maar zijn het de bewoners van de rand die hun auto in de randparkings moeten laten en met het opvenbaar vervoer naar het centrum komen.

Johan Klaps vindt dat de stad prat mag gaan op haar beleid. In 95 procent van de straten geldt al een zone 30 en we promoten deelmobiliteit. Bovendien hebben we 17 kilometer tramsporen aangelegd en zwaar geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Wouter Van Besien houdt een pleidooi voor meer verkeersveiligheid voor de fietsers.. Het stadsbestuur is zwaar tekort geschoten in het aanpakken van onveilige kruispunten. Adviezen daarover werden eerder tegengewerkt dan aangepakt.

Beluister hier het debat tussen Dewinter en De Backer in "De wereld vandaag"

VIDEO: bekijk hieronder het integrale debat in Antwerpen

Videospeler inladen...

Meest gelezen