foto Peter Hilz (C)

Mobiliteitsdebat in "Terzake" van minuut tot minuut

Hilde Crevits (CD&V), Bart De Wever (N-VA), Meyrem Almaci (Groen) en Marino Keulen (Open VLD) debatteerden vanavond in  "Terzake" over Mobiliteit. Een heet hangijzer, zo blijkt ook uit onze oproep op jijkiest.be, waar mobiliteit het thema waarvoor de meeste voorstellen binnenkwamen. Hieronder kon u het debat van minuut tot minuut volgen.

Nieuwe berichten kunnen niet opgehaald worden, probeer het later opnieuw.

Liveblog

Einde liveblog

Het debat over mobiliteit is afgelopen. De debatpartners waren het opvallend veel eens over de grond van de zaak, maar botsten over de modaliteiten en randvoorwaarden. 

Het volledige debat is hieronder te bekijken:

Videospeler inladen...

De Wever: "Kilometerheffing"

Bart De Wever toonde zich eerder al een voorstander van de kilometerheffing, maar dan onder een aantal voorwaarden: eerste doorstroming verzorgen en vooral ervoor zorgen dat het geen extra belasting wordt. "Het bezit van een auto moet goedkoper worden, het gebruik duurder." Maar volgens De Wever zal het rekeningrijden voor personenauto's op termijn onvermijdelijk worden.

Keulen: "Het mag geen tegenstelling zijn van fiets tegen auto's"

Marino Keulen merkt op dat gemeenten al veel doen: investeren veel in fietspaden en bijvoorbeeld fietspremies voor hun personeel. Volgens Keulen mag het debat niet bestaan uit een "tegenstelling van fiets tegen auto's. Dat zijn ideologische blokkages. Dat is van de vorige eeuw en eigenlijk conservatief."

De Wever: "Men zoekt een valse tegenstelling"

Bart De Wever merkt op dat er valse tegenstellingen worden gecreëerd in het mobiliteitsdebat: "Als men pleit voor zuivere lucht, ben ik niet voor giftige lucht. Als men pleit voor duurzame mobiliteit, ben ik niet voor 'onduurzame mobiliteit'."

"De tegenstellingen liggen op het vlak van veiligheid, drugs, economie en identiteit. Maar daar wil men niet over praten. In plaats daarvan praat men over thema's waar iedereen het over eens is. "

Keulen: "Lage-emissiezone is tolmuur tussen Antwerpen en rest van Vlaanderen"

Open VLD'er Marino Keulen wil af van de lage-emissiezone in Antwerpen. "Dat is een tolmuur tussen Antwerpen en de rest van Vlaanderen. " Wat moet er dan gebeuren? "Je moet een lage-emissiezone maken in Vlaanderen." 

Keulen ziet zijn heil in de vergroening van het wagenpark, die al bezig is. "Je moet de oneigenlijk concurrentie tussen steden niet in de hand werken.  Tegelijk stelt hij vast dat vele mensen op het platteland geen mogelijkheid hebben om zich zonder de auto te verplaatsen, omdat het openbaar vervoer geen goed alternatief is. 

Hilde Crevits treedt Keulen hierin bij: na de uitzending zou ze met het openbaar vervoer niet meer thuis geraken en bovendien vindt ze het openbaar vervoer niet comfortabel genoeg.

De Wever: "We komen tot dezelfde inzichten als Groen"

De Wever ziet grote gelijkenissen tussen de conclusies van Groen en N-VA op het vlak van mobiliteit in Antwerpen. "Breng het verkeer naar de rand en zorg dat je daar punten hebt. We hebben zelfs dezelfde punten aangestipt."

Het grote verschilpunt? "Groen zegt dat er geen enkele auto meer in komt. Maar een retailstad kan niet zonder auto's."

Crevits: "Geen wegenprojecten meer maar leefbaarheidsprojecten"

Hilde Crevits zegt dat de trend zo gekeerd is dat er niet meer geïnvesteerd moet worden in "wegenprojecten", maar in "leefbaarheidsprojecten", waarbij bijvoorbeeld ook fietspaden zijn in inbegrepen.

Meest gelezen