Videospeler inladen...

Mobiliteit en schone lucht: hefboom voor coalitie N-VA-Groen in Antwerpen?

Hilde Crevits (CD&V), Bart De Wever (N-VA), Meyrem Almaci (Groen) en Marino Keulen (Open VLD) hadden het vanavond in "Terzake" over mobiliteit. Er kwam een waslijst aan ideeën, met telkens de bedenking erbij dat het vaak lang duurt om iets in beweging te krijgen. Veel eensgezindheid blijkbaar, maar alles raakte klem in een discussie over een mogelijke coalitievorming in Antwerpen.

Sluipverkeer, files, verkeersveiligheid, circulatieplannen, rekeningrijden, schonere lucht, ... Het passeerde allemaal de revue in het mobiliteitsdebat. De algemene teneur was dat er bij de Vlaming een trendbreuk is gekomen. Nu komt het erop aan die trendbreuk in daden om te zetten. "Het kan geen kwaad af en toe te zeggen dat we op de juiste weg zijn", aldus Bart De Wever.

Hij voelt dat het draagvlak bij de bevolking voor die thema's is gestegen. Dus probeert hij zijn wagentje daaraan te hangen

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

Geleidelijk verschoof de discussie naar Antwerpen. Met twee prominente politici uit de Scheldestad - De Wever en Almaci - hoeft dat misschien niet te verwonderen. Het viel op hoe hard burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn best deed om aan te tonen hoe de programma's van Groen en N-VA op ellaar lijken op het vlak van mobiliteit. "We komen tot dezelfde inzichten", vindt hij. "Absolute nonsens", repliceerde Groen-voorzitter Meyrem Almaci. Volgens haar heeft de N-VA het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens, nvdr.) verlaten en is er in hun programma geen sprake van een circulatieplan.

Waarom wil De Wever zo graag uitleggen dat de programma's van Groen en N-VA op elkaar lijken? "Natuurlijk heeft dat een bedoeling", aldus Almaci. "Omdat hij ook voelt dat het draagvlak bij de bevolking voor die thema's is gestegen. Dus probeert hij zijn wagentje daaraan te hangen." 

Onze tegenstellingen liggen op het vlak van veiligheid, drugs, economie en identiteit

Bart De Wever (N-VA), burgemeester van Antwerpen

Zoekt De Wever dan toenadering tot Groen om zijn eigen kansen op de burgemeesterssjerp gaaf te houden of hebben we hier te maken met een spelletje aantrekken en afstoten? Het antwoord lijkt niet eenduidig. "Onze tegenstellingen liggen op het vlak van veiligheid, drugs, economie en identiteit", aldus De Wever. "Men wil praten over thema's waarover iedereen het eens is en men wil die claimen, dus schetst men een beeld van de stad dat absoluut niet aan de realiteit beantwoordt."

Zou De Wever dan nog herhalen dat er geen haar op zijn hoofd is dat eraan denkt om met Groen in zee te gaan?  "Er is veel haar op mijn hoofd. Weinige die daaraan denken", luidt het enigmatisch. Schuift De Wever enkele millimeter op in groene richting? Misschien probeert hij wel zijn groene tegenstander zijn ecologische wapens af te nemen.

Meest gelezen