WWF: "Broeikasgassen uit de atmosfeer halen moet laatste redmiddel blijven"

Het zal heel moeilijk zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) dat vannacht verschenen is. Daarom houdt het IPCC er rekening mee dat we actief broeikasgassen uit de atmosfeer zullen moeten halen. Het Wereld Natuur Fonds vindt dat die omstreden aanpak een laatste redmiddel moet blijven.

De opwarming van de aarde is voor een groot stuk te wijten aan de uitstoot van schadelijke broeikasgassen als methaan en koolstofdioxide (CO2). In Parijs zijn staatshoofden en regeringsleiders het 3 jaar geleden eens geworden om de uitstoot van broeikasgassen zodanig te beperken, dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijft, en het liefst beperkt blijft tot 1,5 graden.  

Maar met de huidige inspanningen zal het nooit lukken om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. Daarvoor wordt de uitstoot van broeikasgassen te traag afgebouwd. Zo blijkt uit het rapport van het IPCC. In Zuid-Korea, waar het IPCC bij elkaar was, is dan ook gesproken over het idee om actief koolstofdioxide uit de atmosfeer te halen.  

De techniek wordt met een Engelse term "carbon dioxide removal" (CDR) genoemd.    

Excuus om meer te kunnen uitstoten

Het WWF is geen voorstander van de techniek, omdat ze door regeringen, bedrijven en burgers kan worden ingeroepen als excuus om niet langer aan uitstootbeperking te doen.  De uitstoot van broeikasgassen beperken moet een prioriteit blijven, luidt het in een mededeling. En dat moet snel en diepgaand gebeuren.  

Toch erkent het WWF dat de techniek misschien wel eens nodig zal blijken te zijn.  Bijvoorbeeld in een zogenoemd overshoot-scenario: als de opwarming toch boven de 1,5 graden zou uitkomen en we het surplus aan broeikassen in de atmosfeer moeten wegwerken om de temperatuur weer onder de 1,5 graden te krijgen.  

Bossen en landbouwgronden

Er zijn verschillende manieren waarop koolstofdioxide uit de atmosfeer gehaald kan worden. Het WWF geeft de voorkeur aan methoden waarbij koolstofdioxide wordt opgeslagen in natuurlijke systemen. De milieuorganisatie denkt hierbij aan het aanleggen van bossen en landbouwgronden die het broeikasgas uit de atmosfeer moeten filteren.  

Andere manieren, zoals het afvangen van koolstofdioxide bij de bron (schoorstenen van fabrieken of energiecentrales) en het opslaan ervan in grondlagen, hebben volgens het WWF nog niet aangetoond dat ze veilig en betaalbaar zijn. Toch wil het WWF deze methoden niet uitsluiten, op voorwaarde dat ze eerst beter bestudeerd worden. En dat ze niet in de plaats komen van andere zaken die nodig zijn, zoals het inzetten op groene energie en het zoeken naar methoden om energie te besparen.  

De risico's voor een laaggelegen kustland als België zijn niet te onderschatten.

Julie Vandenberghe, klimaatexperte WWF

Dringende actie nodig

Julie Vandenberghe, klimaatexperte bij het WWF, zegt naar aanleiding van het IPCC-rapport dat onze regeringen dringend in actie moeten schieten: "Ons land zou een nationaal klimaatplan moeten hebben, maar dat is nog onvoldoende uitgewerkt. Er is geen actieplan, geen budgettering en ook geen samenhang. Dat is des te schrijnender omdat het rapport echt wel duidelijk maakt dat we met de opwarming onder de 1,5 graden moeten blijven. De risico's voor een laaggelegen kustland als België zijn niet te onderschatten."  

Meest gelezen