Robert Henno

Werd Afrikaanse varkenspest meegebracht door militairen?

In een kamp van het Belgisch leger nabij Aarlen zijn drie kadavers gevonden van everzwijnen. Twee ervan waren besmet met Afrikaanse varkenspest. Dat meldt de Franstalige omroep RTBF en wordt bevestigd door Defensie. Een van de besmette everzwijnen zou een van de eerste zijn geweest in ons land met de Afrikaanse varkenspest. Dat zou kunnen betekenen dat die varkenspest is meegekomen met Belgische militairen die in Oost-Europa, in de Baltische landen actief waren.

De dode everzwijnen zijn gevonden in Kamp Lagland, een legerkamp nabij Aarlen.  Eén van de dode dieren werd op 21 september gevonden en was toen al in verregaande staat van ontbinding. 

Dit wijst er volgens de RTBF op dat het dier al twee à vier weken voordien gestorven zou zijn.  Daarmee zou het ook één van de eerste everzwijnen zijn die gestorven zijn tijdens de huidige golf van Afrikaanse varkenspest in België.

Belgische of Oost-Europese militairen?

De vondst van de besmette everzwijnen in het legerkamp, opent meteen een nieuwe these over de oorzaak van de besmetting. Aanvankelijk werd vermoed dat de ziekte was meegebracht door vrachtwagenchauffeurs of arbeiders uit Oost-Europa, waar de ziekte al langer rondwaart.

Maar nu is er een nieuwe piste: de ziekte kan ook meegebracht zijn door militairen. In Kamp Lagland hebben de afgelopen tijd namelijk Poolse en Tsjechische soldaten verbleven. Maar het is ook mogelijk dat de ziekte door Belgische militairen is meegebracht die in de Baltische staten actief zijn geweest. 

Hoe het ook zij: Defensie verzekert aan VRT NWS dat het de nodige maatregelen heeft getroffen om eventuele verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Nu al 44 dode everzwijnen

Ruim een maand geleden werden in de provincie Luxemburg dode everzwijnen gevonden die gestorven zijn door de Afrikaanse varkenspest. Het was voor het eerst sinds 1985 dat de ziekte weer opdook in België. Sindsdien zijn er in totaal 44 everzwijnen gevonden die gestorven zijn aan de ziekte. 

De ziekte is ongevaarlijk voor mensen, maar omdat ze heel besmettelijk is bij everzwijnen en varkens, is ze een grote bedreiging voor de varkensstapel in ons land. Daarom zijn er sinds de ontdekking al strenge maatregelen van kracht. Daardoor is de ziekte nog niet overgeslagen op gewone varkens. 

Meest gelezen