Archiefbeeld ter illustratie.

Dit zijn de armoedecijfers in 33 Vlaamse gemeenten: "Niet te negeren"

Nu de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, heeft armoedeorganisatie Decenniumdoelen de statistieken over kansarmoede in 33 grotere Vlaamse steden en gemeenten bij elkaar geraapt. Die tonen een beduidend zorgwekkender beeld dan het Vlaamse gemiddelde, met onder meer pijnlijke percentages voor Boom, Oostende, Antwerpen en Genk. "Armoede is concreet", klinkt het.

"Wanneer we het hebben over armoede, dan gebruiken we cijfers voor België, Vlaanderen of Europa. Op deze manier wordt armoede snel iets abstract: het gaat over percentages", zo argumenteert armoedeorganisatie Decenniumdoelen bij de publicatie van haar 'Lokale Armoedebarometer'. 

Daarom wilde de organisatie dieper gaan dan het Vlaamse niveau en heeft ze specifiek gekeken naar de armoedecijfers in 33 gemeenten (op basis van de kansarmoede-index van Kind & Gezin). Het gaat dan over alle centrumsteden, aangevuld met de andere grotere Vlaamse gemeenten en gemeenten die een industrieel verleden hebben. Het doel van de barometer: lokale organisaties een concrete houvast geven om het gemeentebeleid op te volgen.

Zet je de 33 steden en gemeenten op een rij, dan vallen de hoge armoedepercentages in Boom, Oostende, Antwerpen, Genk, Maasmechelen en Turnhout op. In al die steden leeft meer dan een vierde van de jonge kinderen in armoede. "Het Vlaamse gemiddelde ligt op 13,76 procent", klinkt het bij Decenniumdoelen. "Dit gemiddelde verbergt dus scherpe kinderarmoedecijfers. Vlaamse armoedecijfers zeggen dus niet zo heel veel over wat er lokaal gebeurt."

Toch is er ook een nuance: "De cijfers zeggen niet altijd iets over de resultaten van het gemeentelijk beleid. Het zijn wel signalen van hoe erg de armoedesituatie is in een bepaalde gemeente. Het is een waarschuwing dat gemeenten het probleem niet kunnen negeren." Volgens Decenniumdoelen moet de grafiek wel een alarmbel doen afgaan op het Vlaamse niveau. "In welke mate vertaalt hun beleid zich in extra ondersteuning voor deze gemeenten?"

Meer solidariteit, doortastender beleid

Opmerkelijk ook is dat de percentages ook sterk verschillen tussen buurgemeenten. Vaak ligt er rond de geel, oranje en rood gekleurde gemeenten op de kaart feitelijk een 'groene gordel' van gemeenten waar de kansarmoede laag ligt. "Zijn er rond de gemeenten met hoge kansarmoedecijfers muren getrokken? Zijn er vormen van solidariteit tussen al deze gemeenten? Of is er eerder sprake van het afhouden van problemen?" Decenniumdoelen pleit daarom voor meer solidariteit tussen de gemeenten.

Zijn er vormen van solidariteit tussen al deze gemeenten? Of is er eerder sprake van het afhouden van problemen?

Decenniumdoelen bij de publicatie van de Lokale Armoedebarometer

Maar bovenal roept de armoedeorganisatie naar aanleiding van de naderende verkiezingen op tot een doortastend lokaal beleid dat armoede aanpakt. "Een sociaal woonbeleid, een energiearmoedebeleid, een onderwijsbeleid, een integratie- en antidiscriminatiebeleid en een genereus sociaal beleid. Armoede moet bijgevolg een prioriteit worden in de komende bestuursakkoorden."

Meest gelezen