Kunstenaar Wim Delvoye verzet zich tegen komst windmolens en krijgt gelijk

De Raad van State heeft de milieuvergunningen nietig verklaard voor drie nieuwe windmolens langs de E40 in Melle en Wetteren. Kunstenaar Wim Delvoye had zich tegen de komst van de windmolens verzet. Ze zouden komen in de buurt van zijn kasteel in Melle. De Raad van State keurde de milieuvergunning af, omdat de effecten op de natuur niet voldoende onderzocht zouden zijn. Het gebied is een belangrijke rustplaats voor trekvogels en er leven ook veel vleermuizen. 

De Raad van State heeft de milieuvergunningen nietig verklaard voor drie windmolens langs de E40 in Melle en Wetteren in Oost-Vlaanderen. Kunstenaar Wim Delvoye had zich tegen de komst verzet, omdat zijn als monument beschermde kasteel De Bueren in de omgeving ligt van de drie windmolens. 

Delvoye trok naar de Raad van State tegen de milieuvergunning voor één windturbine in Wetteren, toegekend door de provincie Oost-Vlaanderen aan EDF Luminus, en tegen de milieuvergunning voor twee windturbines in Melle, toegekend door minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan Eneco Wind Belgium.     

Eerder had Delvoy al beroep aangetekend tegen de vergunning van de provincie omdat hij vreesde voor geluidshinder, slagschaduw en veiligheid. De minister oordeelde dat het beroep niet gegrond was en ze was ervan overtuigd dat de exploitant de nodige maatregelen nam om geluidshinder en slagschaduw te beperken tot een aanvaardbaar niveau.    

Effect op natuur onvoldoende onderzocht

De Raad van State keurde de milieuvergunning van energiebedrijven EDF Luminus en Eneco af, omdat de gevolgen op de natuur niet voldoende onderzocht zijn. Het gebied is een belangrijke rustplaats voor trekvogels en er leven ook veel vleermuizen. "Een impact kan worden verwacht op de vleermuizen, omdat de kans op aanvaring reëel is", aldus de Raad van State.