De "pil" werkt: minder duiven in Tongeren

De stadsduiven in Tongeren hebben het voorbije anderhalf jaar de pil gekregen. En dat werkt. Er worden veel minder duivenjongen geboren en de hinder is afgenomen.

In Tongeren staan op een aantal plaatsen voederautomaten met maïs die behandeld is met een anticonceptiemiddel. En daardoor zijn de duiven niet langer vruchtbaar. De duivenpopulatie is nu op anderhalf jaar tijd 70% kleiner geworden. En de overlast door de duiven is sterk verminderd.