Nobelprijs Economie gaat naar onderzoek rond klimaat en economische groei

De Amerikanen William D. Nordhaus en Paul M. Romer winnen de Nobelprijs Economie. Nordhaus is vooral bekend voor zijn economische analyses rond de klimaatverandering. Romer heeft baanbrekend onderzoek verricht naar de factoren die economische groei bepalen.

Paul Romer (62) is een van de grondleggers van de 'endogene groeitheorie'. Die stelt dat economische groei vooral het gevolg is van technologische kennis en menselijk kapitaal. Romer was vooral actief aan de universiteiten van New York en Stanford. Aan hem wordt overigens de befaamde quote "A crisis is a terrible thing to waste" (geparafraseerd: "Zonde om geen gebruik te maken van een crisis") toegeschreven.

William Nordhaus (77) van zijn kant bestudeerde aan de universiteit van Yale al sinds de jaren 90 hoe economen de impact van de klimaatverandering en energieverbruik moesten meenemen in hun modellen. Hij ontwikkelde onder meer de DICE- (Dynamic Integrated Climate-Economy) en RICE-modellen (Regional Integrated Climate-Economy) die door overheden worden gebruikt om de kosten en baten van milieu- en klimaatmaatregelen te voorspellen.

Nordhaus en Romer krijgen de Nobelprijs voor het ontwikkelen van methodes die sommige van de meest "fundamentele en dwingende kwesties" van deze tijd aanpakken, met name duurzame groei in een globale economie en welzijn van de hele wereldbevolking, zo klinkt het bij de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen .

Geen officiële Nobelprijs

De Nobelprijs Economie is eigenlijk geen officiële Nobelprijs, omdat ze niet wordt uitgereikt door de Nobelstichting, maar door een commissie van de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen. Om helemaal correct te zijn gaat het dus om de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel.

Vorig jaar ging de prijs naar Richard H. Thaler. Die wees onder meer op het belang van de psychologie bij economische beslissingen. Volgens hem nemen we financiële beslissingen op een veel minder rationele basis dan we zelf denken.