Raad voor de Reclame: influencers moeten duidelijk aangeven wanneer ze #reclame maken

Online influencers moeten duidelijk aangeven als ze betaald worden om een product of dienst te promoten. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld de woorden reclame, advertentie of sponsoring of de hashtags #spon, #adv, #prom of #reclame te vermelden. Dat staat in een reeks aanbevelingen van de Raad voor de Reclame.

"Influencers zijn hot en ze promoten meer en meer producten en diensten van adverteerders bij hun volgers. Consumenten - en zeker jongeren - vinden het soms moeilijk om te weten of de influencer nu zijn eigen mening geeft en de boodschap van een merk. Daarom scheppen we nu duidelijkheid", zegt Sandrine Sepul, directrice van de Raad voor de Reclame.

Het is belangrijk dat elke commerciële communicatie duidelijk herkenbaar en eerlijk is. Zo moet de influencer duidelijk vermelden dat het over een commerciële communicatie gaat of moet het merk of logo duidelijk aangeduid zijn.

Vier aanbevelingen

De Raad voor reclame doet vier aanbevelingen om duidelijk te maken dat er reclame gemaakt wordt. Ten eerste moeten woorden als reclame, advertentie of sponsoring expliciet vermeld worden. Dat kan ook met hashtags.

Omdat sociale media geen (taal)grenzen kennen, is het ten tweede noodzakelijk dat die woorden aangepast worden in functie van de taal van de boodschap of de doelgroep. Vervolgens moeten de woorden op de juiste manier en plaats vermeld worden zodat de ontvanger meteen de juiste aard van de boodschap begrijpt. Ten slotte mogen de woorden niet verstopt worden, zodat de gemiddelde consument ze opmerkt.

Geen sancties

De aanbevelingen kwamen tot stand na overleg tussen onder meer de leden van de Raad voor de Reclame, verschillende communicatiebureaus en andere actoren zoals influencers zelf.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zal nagaan of influencers zich aan de aanbevelingen houden. De JEP kan klachten ontvangen en die volgens haar reglement behandelen. Bij inbreuken volgen er evenwel geen sancties in de vorm van boetes. Er kan wel gevraagd worden om de campagne stop te zetten.

"De regels zijn samengesteld met medewerking van de adverteerders zelf. We gaan er dus vanuit dat ze die ook zullen respecteren", verklaart voorzitter Piet Moons, die benadrukt dat de JEP een autodisciplinair orgaan is.

In mei had de FOD Economie al richtlijnen voor online influencers gepubliceerd. Die bleken nog niet gevalideerd te zijn en werden toen van de website weggehaald. Nu is de FOD de laatste hand aan het leggen aan de richtlijnen. Dat zegt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) die aankondigt dat hij de regels binnenkort aan de sector zal voorstellen.