Je suis Gaia

Luckas Vander Taelen begrijpt niet waarom moslimverenigingen Gaia willen vervolgen voor deze foto: "Had Gaia bestaan in de zevende eeuw, dan was Mohamed zeker lid geweest. Als hij nu zou leven, opteerde hij zeker voor modernere, meer efficiënte methoden om dieren pijnloos te slachten. Dat doet niets af aan een authentieke geloofsbeleving."

opinie
BELGA/VERGULT
Luckas Vander Taelen
Luckas Vander Taelen is gewezen parlementslid voor Groen, muzikant en freelancejournalist.

Michel Vandenbosch is een tijd geleden geconvoceerd door de politie. De voorman van Gaia was niet opgeroepen om te getuigen over een geval van mishandeling of verwaarlozing van dieren. Neen, de politie moest hem verhoren omdat er een klacht is ingediend. Gaia wordt van racisme beschuldigd en "aanzetten tot haat en geweld".

Dat zijn behoorlijk zware beschuldigingen én een primeur. Want Gaia mag dan heel wat rabiate tegenstanders hebben, nog nooit hebben die het gewaagd om Vandenbosch' levenswerk dergelijk lage intenties te verwijten.  Vijf islamitische verenigingen, waaronder het door Turkije gesubsidieerde Diyanet, hebben dat nu wel gedaan.

Zij beweren dat Belgische moslims beledigd en gekrenkt zijn door een campagne die Gaia al een tijd voert tegen het onverdoofd slachten. Ze zeggen er niet bij hoe zij weten wat de gewone moslim daarover denkt. Dat komt wel eens meer voor dat religieuze leiders in naam van alle gelovigen spreken zonder hun mening te vragen.

Bepaald stigmatiserend vinden zij de foto die  bij de campagne gebruikt wordt : een schaap over wiens wang een rode bloedtraan vloeit. Dat is stigmatiserend naar moslims toe, vinden de klagers. Een hele bevolkingsgroep wordt door het gebruiken van die foto als barbaren voorgesteld.

Vreemd dat de moslimverenigingen mensen identificeren met dieren. Bovendien is het merkwaardig dat ze zich storen aan het beeld van een schaap. Dat is een dier dat niet bepaald negatieve connotaties oproept. Met een varken zou dat anders geweest zijn. Maar een schaap? In het slechtste geval associeert men het dier met een zeker gebrek aan karakter en volgzaamheid. Misschien voelen de klagers zich daarom geviseerd, omdat zij net van hun geloofsgenoten verwachten dat ze hen kritiekloos volgen.

Met racisme heeft de campagne van Gaia niets te maken, met dierenleed des te meer.

Wat men ook denkt over onverdoofd slachten, het is een feit dat daar bloed bij te pas komt. En al even objectief is dat dit pijnlijk is voor de dieren. Wie op een geweldloze manier strijdt tegen deze rituele manier van slachten, heeft het recht hierbij symbolen te gebruiken. Een bloeddruppel is daar een goed voorbeeld van. Had Gaia een karikaturale afbeelding gebruikt van een slachter, dan was het verwijt van racisme terecht geweest. Dat was geheel de stijl van het Vlaams Blok, dat daarvoor ook terecht veroordeeld werd.

De moslimverenigingen pakken enigszins voorspelbaar ook uit met het verwijt van islamofobie. Dat is tekenend voor hun egocentrisme, want de actie van Gaia richtte zich net zo goed tegen de traditie van onverdoofd slachten in de Joodse gemeenschap.

Met racisme heeft de campagne van Gaia niets te maken, met dierenleed des te meer. De democratische beslissing van het Waalse en het Vlaamse Parlement om vanaf 2019 het onverdoofd slachten te verbieden, vertrok ook niet van enig vooroordeel tegen een bevolkingsgroep. Beide parlementen luisterden wekenlang naar vertegenwoordigers van de Joods en de Islam-gemeenschap, waarna ze tot de conclusie kwamen dat het in deze tijd niet meer opgaat om dierenleed te vergroten omdat men een eeuwenoud religieus boek boven de Belgische wetten blijft stellen.

De moslimverenigingen missen vooral een enorme kans om te tonen dat godsdienst kan evolueren. En dat men de Koran niet letterlijk, maar symbolisch kan interpreteren. 

Gaia nu van racisme beschuldigen is niet alleen absurd, maar het is ook een nieuwe voorbeeld van de recente tendens in politiek-correcte middens om de betekenis van dit geladen begrip zo te verruimen dat het tegen alles en nog wat gebruikt kan worden en zijn essentie verliest.

De moslimverenigingen missen vooral een enorme kans om te tonen dat godsdienst kan evolueren. En dat men de Koran niet letterlijk, maar symbolisch kan interpreteren. Het zou behoorlijk verfrissend geweest zijn als vooraanstaande islamitische theologen hadden gesteld dat Mohammed in zijn tijd het dierenleed wou verminderen door de minst pijnlijke manier van slachten op te leggen die toen bestond. Niet het lijden rekken, maar zo kort mogelijk houden met een snelle halssnede.

Had Gaia bestaan in de zevende eeuw, dan was Mohamed zeker lid geweest. Als hij nu zou leven, opteerde hij zeker voor modernere, meer efficiënte methoden om dieren pijnloos te slachten. Dat doet niets af aan een authentieke geloofsbeleving.

De demarche  van de moslimverenigingen wijst helaas op een tegengestelde beweging. Als Gaia zou veroordeeld worden,  is dit een aanslag op de vrijheid van opinie in dit land en is het pad geëffend om onder het mom van de strijd tegen islamofobie elke vorm van godsdienstkritiek strafbaar te maken.  Men kan dan net zo goed een wet invoeren die blasfemie verbiedt. Er zijn dan ook redenen te over om te zeggen : Je Suis Gaia!

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.