© IWM (Q 11367)

9-10-1918:  Cambrai bevrijd, Finland krijgt Duitse koning

Op 9 oktober 1918 valt de totaal verwoeste Noord-Franse stad Cambrai in Geallieerde handen. En Finland kiest een Duitse prins als koning.

Cambrai is in Geallieerde handen. Opnieuw is een belangrijke Franse stad bevrijd.

Kort na middernacht viel een Canadese divisie de stad binnen. Ze ondervond geen tegenstand. De Duitsers hadden zich teruggetrokken.

In de omgeving van Cambrai wordt een observatieballon snel naar voren gebracht terwijl de vijand zich terugtrekt, links op verzorging wachtende gewonden en enkele met doeken overdekte doden, rechts voeren Duitse krijgsgevangenen een gewonde af, in de ruïnes van het dorp voor hen slaan bommen in. Tekening uit The Illustrated London News, 19-10-1918. Beginfoto, Britse soldaten poseren met Duitse pinhelmen in het bevrijde Cambrai.

De hele verovering: gebeurde na een omsingelende aanval met een ongeziene snelheid en bijzonder weinig verliezen: slechts enkele tientallen doden en gewonden. Daarentegen zouden meer dan 8000 Duitsers krijgsgevangen gemaakt zijn, en meer dan honderd kanonnen buitgemaakt.

Links, Britse soldaten in de ruïnes van Cambrai ( Illustrated London News, 19-10-1918). rechts, de allereerste mis in de kathedraal van Cambrai na de inname van de stad ( Le Miroir, 27-10-1918 )

De offensieven tussen Cambrai en Saint-Quentin zijn afgerond met grote successen. De Hindenburglinie is helemaal doorstoken. De Duitsers vormen nu een nieuwe stelling aan het riviertje de Selle bij de stad Le Cateau.

Britse genietroepen nemen een pauze tijdens het ruimen van het puin. Rechts, samengebonden kandelaars uit de kathedraal die de Duitsers nog wilden meenemen bij hun terugtrekking (IWM, Q 9546 en 9555 )

De burgerbevolking had Cambrai al bijna een maand geleden moeten verlaten. De meeste inwoners zijn naar Valenciennes geëvacueerd.

Britten en burgers in het oop op 9 oktober bevrijde dorp Bohain ( Albums Valois, BDIC)

Deze oude stad, die vroeger tot de Nederlanden behoorde,  biedt een troosteloze aanblik. Vlak voor de inname hebben de Duitsers het stadscentrum in brand gestoken. Veel oude gebouwen zijn tot puin herleid. Van het stadhuis staan de muren nog recht, maar het interieur is volledig vernieuwd. De kathedraal en het belfort zijn aan de ramp ontsnapt.

Britse troepen proberen een van de vele branden in de stad te blussen (ECPAD).

Bij het verlaten van de stad lieten de Duitsers de vijf ton zware stormklok “La Joyeuse” uit 1557 van het belfort vallen. De klok (links op de foto) brak niet in haar val en de Duitsers namen haar mee. Later werd ze in Luik teruggevonden en door de Belgen aan de stad Cambrai teruggeven. Toen er in 1920 bij een feest ter gelegenheid van de herinstallatie van de klok vuurwerk vanaf het belfort werd afgeschoten, vloog de toren in brand. Het belfort brandde af en de klok barstte van de warmte… In 1918 was het belfort vrij ongeschonden gebleven (rechts op de foto, achteraan in beeld).

De kranten over 9 oktober

The New York Tribune heeft het over de val van Cambrai en benadrukt de systematische plunderingen en verwoestingen door het terugtrekkende Duitse leger. De Berliner Volkszeitung heeft het over een "terugtrekking" uit Cambrai, het Duitse leger neem "achterwaardse stellingen" in.  

Links, "Naar verluidt is er iets aan het gebeuren in Duitsland"; de Duitse keizer kijkt toe terwijl de grond voor hem instort (New York Tribune, 10-10-1918). Rechts, "De stuiptrekkingen van de ontbinding"; de Hindenburglijn wordt langzaam maar zeker in mootjes gehakt (Brooklyn Daily Eagle, 10-10-1918).

Finland kiest Duitse koning

Het Finse parlement heeft prins Karel Frederik van Hessen tot koning van Finland gekozen.

Karel Frederik (50) behoort tot het huis Hessen-Kassel, dat tot 1866 over een eigen staat heerste. Zijn vrouw prinses Margarethe (46) is de jongste zuster van de Duitse keizer. Dat laatste heeft zeker meegespeeld in de keuze van het parlement. 

Links, Karel Frederik van Hessen, rechts, de voor hem ontworpen kroon.

De Finse Rijksdag had al eerder al geopteerd voor een monarchie met een Duitse koning. Dit uit dankbaarheid voor de steun van het Duitse leger in de Finse burgeroorlog, begin dit jaar. De sociaaldemocraten zijn voorstander van een republiek, maar zij zijn door de burgeroorlog uit de Rijksdag uitgesloten.

De Finse bevelhebber, Carl Mannerheim, verwelkomt de bevelhebber van de Duitse troepen in Finland, Colmar von der Goltz, tijdens een plechtigheid in Helsinki.
© IWM (Q 64689)

Het heeft een tijd geduurd voor men het eens werd over wie koning zou worden. Verschillende Duitse vorstenhuizen hadden hun kandidaat. Overigens moet het nieuwe koninkrijk nog een grondwet krijgen.

Voor de Geallieerden maakt dit eens te meer duidelijk dat de Duitsers de baas zijn in Finland. Er zijn trouwens nog altijd Duitse troepen aanwezig.

Volgens sommige bronnen waren er pogingen om de verkiezing uit te stellen, omdat Duitsland de oorlog lijkt te verkiezen. Maar de conservatieve premier Juho Kusti Paasikivi wilde daar niet van weten. Hij vindt de Duitse steun nodig tegen de dreiging van bolsjewistisch Rusland.

Links, ontwerp van het uniform voor de kamerbewaarders van de nieuwe koning. Rechts, de Franse republikeinse Marianne berispt Finlandia omdat ze aan de koning blijft vasthouden, achter het meisje houdt Karel Frederik van Hessen zich schuil.

Meest gelezen