usage worldwide

Krapte op de arbeidsmarkt, toch kregen bedienden dit jaar maar 22,5 euro loonsverhoging per maand

De stijging van de lonen van bedienden in ons land blijft beperkt, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers van hr-bedrijf Acerta voor de eerste helft van dit jaar. De meeste bedienden hebben gemiddeld een opslag van 22,5 euro bruto per maand gekregen. Acerta vindt dat een goede zaak, omdat bedrijven op die manier tonen dat zij hun loonkostenstijgingen onder controle hebben. De HR-specialist heeft wel bedenkingen bij de tendens om oudere bedienden minder of geen opslag te geven.

Acerta onderzocht de loongegevens van een staal van 24.000 bedienden. Daaruit blijkt dat voltijdse bedienden in de eerste jaarhelft van 2018 gemiddeld 22,6 euro extra bovenop hun loon kregen. Er was geen indexering of sectorverhoging. De beperkte stijging is opvallend gezien de arbeidskrapte die de lonen normaliter meer zou moeten doen stijgen. Maar de beperkte loonsverhoging is een goede zaak, vinden ze bij Acerta.

Directeur Dirk Wijns legt uit: “Deze cijfers zijn ook een geruststelling. Bedrijven lijken hun loonkostenstijgingen onder controle te hebben, ondanks de arbeidskrapte. De stijgende vraag naar schaarse arbeid lijkt voorlopig niet als effect te hebben dat ondernemingen algemene en grote loonsverhogingen moeten aanbieden aan hun werknemers om hen aan boord te houden.”

De beperkte loonsverhoging wordt wel gecompenseerd door bijvoorbeeld extra vakantiedagen, een extra bijdrage voor het pensioen of een leasefiets.

Minder positief vindt Acerta dat vooral oudere bedienden minder of zelfs geen loonsverhoging krijgen, omdat het belangrijk is dat zij gemotiveerd blijven. Dirk Wijns: “Hier liggen zeker nog opportuniteiten voor de werkgevers. Het is fout te denken dat werknemers met een grotere anciënniteit niet ook kunnen blijven groeien in hun functie of naar een nieuwe functie.”

Tot slot blijkt uit de studie ook dat je het beste bij een groter bedrijf (vanaf 50 werknemers) of een bedrijf in Brussel werkt, want die zijn het gulst.