De hypocrisie van Gaia

De discussie over onverdoofd slachten is erg emotioneel. Othman El Hammouchi reageert hier als moslim op een tekst die opiniemaker Luckas Vander Taelen gisteren voor ons schreef over een proces dat moslims starten tegen Gaia, een vereniging die wil ijveren voor rechten van dieren. Met als centrale vraag: heeft Gaia, misschien onbewust, een andere, geheime, agenda?

opinie
Othman El Hammouchi
Auteur Othman El Hammouchi omschrijft zichzelf als conservatief. Hij is een jonge filosoof en won de Belgische Filosofie Olympiade. Zijn boek ‘Lastige waarheden’ is uitgegeven door Polis.

In zijn recente stuk op deze site betreurt Luckas Vander Taelen de klacht die een aantal moslimorganisaties hebben ingediend tegen Gaia naar aanleiding van hun campagne tegen onverdoofd slachten. De organisaties beschouwen een campagneposter van een schaap waarbij een bloedtraantje langs de wang liep als een uiting van racisme.

Hoewel deze klacht niet bepaald credibel is en de marketing van Gaia hoort te vallen onder vrije meningsuiting, valt het niet te ontkennen dat het dierenwelzijnsbeleid van Gaia en de N-VA een niet bijzonder goed verhulde aanval op de moslimgemeenschap is.

Vrije meningsuiting

Laat me beginnen door het in eerste instantie eens te zijn met Van der Taelen: Gaia en haar campagne kan geen racisme worden verweten, en in een liberale samenleving zou het sowieso niet mogelijk moeten zijn om hun vrije meningsuiting te beperken op basis daarvan. Dit houdt verband met de antiracismewetgeving, waar ik tegen ben.

Bovendien bestaat er inderdaad de neiging om ‘racisme’ nogal breed te interpreteren, waardoor het ook zogenaamd ‘cultureel racisme’ (eigenlijk een contradictio in terminis) omvat.

Hoewel ik deze klacht dus in principe betreur, vrees ik dat ik niet bijzonder veel sympathie heb voor Gaia in deze. Zij hebben het immers bijzonder moeilijk gemaakt voor Vlaamse moslims (en joden) om hun religie naar behoren te beleven, en als ze daarvoor juridisch afgestraft kunnen worden, zal ik er geen traan om laten.

Liberale samenleving

De maatregelen die Gaia bepleitte, en die uiteindelijk door de Vlaamse regering werden aangenomen, inzake onverdoofd slachten zijn zelf in strijd met de liberale samenleving waarop het zich zou kunnen beroepen voor vrije meningsuiting.

Dieren hebben geen rechten onder het sociaal contract, en de verplichtingen die we aangaan jegens hen zijn contingente beleidsmaatregelen waar we ons uit medelijden toe verbinden. Dat is een goede zaak: een samenleving die wreed is tegenover dieren zal niet lang zacht blijven tegenover mensen.

Wanneer bepaalde burgers echter wegens hun levensovertuiging een relatief kleine hoeveelheid bijkomend dierenleed toelaten, wat nog insignificanter is wanneer een getrainde slager betrokken is, waardoor het leed niet compleet geminimaliseerd wordt, lijkt hun fundamentele recht om hun moraal te kiezen zwaarder door te wegen.

Hypocrisie

Het meest frustrerende aspect van deze kwestie, en de reden waarom de getroffen minderheden er zo misnoegd over zijn, is de ongelofelijke hypocrisie die eruit blijkt.

Het vlees dat geconsumeerd wordt in ons land is voor het overgrote merendeel afkomstig van dieren die een absoluut verschrikkelijk leven leiden.

Kippen worden bijvoorbeeld gedwongen op een minuscule oppervlakte te blijven, krijgen allerhande groeihormonen toegediend, mogen niet te veel beweging zodat ze snel dik worden, en krijgen in veel gevallen geen zonlicht.

En na al die miserie, waarover met geen woord gerept wordt omdat het merendeel van de bevolking verknocht is aan vlees, is men ineens zeer bekommerd over de laatste luttele seconden van het dier.

Om het evangelie te citeren: ‘Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?’ (Matteüs 7:3) Een ‘eeuwenoud religieus boek’ boven de Belgische wetten stellen gaat voor Vander Taelen niet, maar geldelijk gewin? Geen probleem!

Ik kan niemand serieus nemen die mij zegt te geven om dierenleed om zich vervolgens te focussen op een religieuze praktijk die in het grote geheel der zaken verantwoordelijk is voor een verwaarloosbaar aandeel ervan.

Zeker als het dan gepusht wordt door een partij zoals de N-VA die bekend staat om haar virulente secularisme, verergerd sinds enkele anti-islamitische activisten haar hebben vervoegd, is het niet moeilijk om de achterliggende agenda te ontwaren.

Het meest frustrerende aspect van deze kwestie, en de reden waarom de getroffen minderheden er zo misnoegd over zijn, is de ongelofelijke hypocrisie die eruit blijkt.

Net als heel wat moslimleken en -geleerden was ik was oorspronkelijk niet ipso facto tegen een herinterpretatie van de religieuze voorschriften rond slachten om bepaalde vormen van verdoving toe te laten. De hypocriete en agressieve houding van de regering, geflankeerd door dierenrechten­organisaties als Gaia, heeft mij echter van mening doen veranderen.

Dat traditionele religieuze gemeenschappen zich zonder gevecht zouden neerleggen bij zulke opgelegde hervormingen, vormt een onverdraagbare inbreuk op autonomie en fundamentele rechten, en zal een precedent zetten voor andere vormen van overheidsinmeninging. En God weet dat we daar meer dan genoeg van hebben.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.