Opgesloten Servisch gezin keert vrijwillig terug naar thuisland 

Het Servisch gezin dat een tijdje was opgesloten in de gesloten gezinsvoorzieningen van Steenokkerzeel, is nu alsnog teruggekeerd naar het thuisland. Het gezin werd eerder twee keer opgesloten in de familie units van Steenokkerzeel, maar ze zijn nu vrijwillig teruggekeerd. Dat bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Het Servische gezin, een moeder en haar vier kinderen, was het eerste dat werd opgesloten in de family units van het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Daarop kwam protest van verschillende ngo's, zoals Amnesty International.

Omwille van procedurestappen kon het gezin tot nu toe niet worden gerepatrieerd binnen de wettelijk voorziene termijn van 28 dagen. Het gezin werd daarom overgebracht naar een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas. Daar nam het de benen, waarna het opnieuw werd teruggevonden en opnieuw opgesloten in Steenokkerzeel.

Nu is het gezin alsnog effectief vertrokken. Dat gebeurde op vrijwillige basis, zegt het kabinet van staatssecretaris Francken. De staatssecretaris verwijst op Twitter naar de verschillende procedures die het gezin was opgestart sinds midden augustus. Er liepen namelijk 34 procedures.

De staatssecretaris herhaalt zijn oproep om dat soort procedureslagen te staken. "Staak die ideologische strijd en zet het belang van de mensen centraal", schrijft Francken op Twitter. "De familie heeft gekozen om dan toch - na 34 procedures - vrijwillig terug te keren naar het herkomstland. Ze tekenden daarvoor een verklaring tot vrijwillig vertrek", klinkt het.