Welke rol kan de provincie spelen bij fietssnelwegen, toerisme en leegstand?

Op jijkiest.be zijn de voorbije weken ruim 8.000 voorstellen binnengekomen. Voorstellen die specifiek bedoeld zijn om het leven in een gemeente of stad aangenamer te maken. Maar heel wat voorstellen overstijgen ook de gemeentegrenzen. Omdat we komende zondag ook nieuwe provincieraadsleden verkiezen, staken we ons licht op bij enkele provinciale lijsttrekkers. Wat is hun antwoord op de voorstellen over fietssnelwegen, toerisme en leegstand? En welke rol kan de provincie hier spelen?

Fietssnelwegen

Voorstellen om meer fietssnelwegen of fiets-o-strades aan te leggen vind je in elke provincie. Van Wellen, over Duffel, Oud-Heverlee en Deinze tot in Roeselare. Alle provinciale lijsttrekkers steunen de voorstellen. Ze passen dan ook in het STOP-principe, dat als leidraad wordt gebruikt bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid. De prioriteit gaat eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens. 

Het netwerk van fietssnelwegen moet worden uitgebreid, zoveel is dus duidelijk. "Deze voorstellen zijn manifest provinciaal qua bevoegdheid”, zegt Bart Naeyaert (CD&V, West-Vlaanderen).

Kurt Desplenter

"De provincie West-Vlaanderen creëerde zelf drie fietsroutenetwerken”, aldus Naeyaert. “Het recreatief fietsroutenetwerk – de nummertjes -, dat alle dorpen en steden met elkaar verbindt over hun mooiste plekjes heen. Het functioneel fietsroutenetwerk dat de woon-werkverplaatsingen via goede fietsverbindingen wil laten verlopen. Het derde netwerk is het fietssnelwegennetwerk dat ook voor langere afstanden, bijvoorbeeld van Brugge over Torhout naar Roeselare tot in Kortrijk een fietssnelweg wil realiseren.”

Alle Limburgers op de fiets

Nele Lijnen

“Met een functioneel fietsroutenetwerk moet elke Limburger met de fiets naar het werk, de school of de winkel kunnen”, zegt Nele Lijnen (Open VLD, Limburg). Zij heeft zelfs de ambitie om op korte termijn alle Limburgers op de fiets te krijgen. “Via een provinciale groepsleasing willen we het mogelijk maken om alle volwassenen een elektrische fiets te laten kopen.” 

Extra fietsroutes dus, dus ook extra onderhoud. De provincie Antwerpen lanceerde hiervoor een Fietsbarometer. Daarmee wordt onderzoek gedaan naar de staat van de fietspaden, het fietscomfort, de ongevallencijfers, … “De Fietsbarometer laat ons toe om de volgende legislatuur een evaluatie te maken van fietsinfrastructuur, gebaseerd op de metingen”, zegt Luk Lemmens (N-VA, Antwerpen).

Toerisme

De provinciedomeinen zijn de bekendste toeristische uithangborden, maar de provincies stippelen ook wandelroutes uit, die vaak gelinkt zijn aan streekproducten. Ook zo in Beersel. “Beersel heeft troeven te bieden aan toeristen: veel groen, prachtige vergezichten, rust, natuur, ... Een aantal wandelroutes werden uitgestippeld. Het onderhoud van de bewegwijzering is dikwijls niet meer correct, afwezig of verwarrend. Dit kan zeker beter”, laat Tom Engelen weten via jijkiest.be. Kan de provincie hier iets aan doen?

De provincie heeft een actief trage-wegen-beleid

Monique Swinnen

Beersel is een Vlaams-Brabantse gemeente. De provincie Vlaams-Brabant staat op dit moment in voor de zorg van de bewegwijzering van 6.700 kilometer wandel-, fiets- en ruiterroutes. “De komende legislatuur wordt blijvend ingezet op de kwaliteitsbewaking van de routes”, zegt Monique Swinnen (CD&V, Vlaams-Brabant). “De provincie heeft een actief trage-wegen-beleid. Dit houdt in dat ze er samen met de gemeente voor zorgt dat trage wegen geïnventariseerd worden en dat deze wegen opnieuw worden opengemaakt en actief gebruikt worden. Deze trage wegen zijn ideale wandelverbindingen en kunnen worden ingezet om conflictsituaties tussen wandel- en mountainbikestromen op te lossen.”

Belga

In Oostende lanceerde John Muyssen het idee om nieuwe uitkijkpunten te installeren. Zo wil hij het terras boven de Drie Gapers (zelfs de vuurtoren) openstellen voor het publiek. “Een goede suggestie”, aldus Jan Van Meirhaeghe (N-VA, West-Vlaanderen). De provincie West-Vlaanderen investeerde de voorbije jaren twee miljoen euro in uitkijktorens. “Tegen 2025 zouden er 20 tot 25 punten geopend moeten zijn.”

Leegstand

Op jijkiest.be stroomden tientallen voorstellen binnen om de leegstand in een stad of gemeente aan te pakken. Kan de provincie hier iets aan doen?

“In eerste orde is het de gemeente die initiatieven moet nemen om leegstand tegen te gaan”, zegt Erik De Quick (Vlaams Belang, Antwerpen). “Als provinciebestuur kunnen we evenwel suggesties geven tot deze gemeentelijke aanpak.” Dat is inderdaad een bevoegdheid van de gemeente, vult Monique Swinnen (CD&V, Vlaams-Brabant) aan. “Maar de provincie ondersteunt projecten om de handelskern te versterken.” Zo hebben de provincies steunpunten waarbij tips gegeven worden om bijvoorbeeld milieuvriendelijk te renoveren.

Volgens Marc Florquin (SP.A, Vlaams-Brabant) hebben gemeenten verschillende instrumenten om de leegstand van panden tegen te gaan. Bijvoorbeeld een leegstandbelasting of pop-upwinkels. “Als provincie steunen we gemeenten die vernieuwende ideeën hebben voor levendige handelskernen”, zegt Marc Florquin (SP.A, Vlaams-Brabant).

Het hebben en behouden van handel en horeca in de binnenstad is een van de belangrijke uitdagingen. “Zeker voor kleinere steden en gemeenten is dit niet gemakkelijk”, zegt Bart Naeyaert (CD&V, West-Vlaanderen). “Daar kan de provincie via subsidiereglementen of het ondersteunen van typische middenveldorganisaties zeker helpen.”

Focus op aantrekkelijke winkelgebieden in de dorpskernen

Luk Lemmens

Luk Lemmens (N-VA, Antwerpen) wil het probleem aanpakken door ook lokaal ondernemerschap voldoende zuurstof te geven. “We willen nog meer focussen op de creatie van aantrekkelijk winkelgebied in de dorpskernen. We gaan daarbij voor een kernversterkende aanpak waarbij handelszaken in de periferie niet zomaar overal worden toegelaten.”

In Limburg staat 11% van de commerciële panden leeg. “Een doordachte verdere groei van het handelsaanbod is dus nodig om attractief te blijven”, aldus Nele Lijnen (Open VLD, Limburg). “De provincie kan samenwerken met de gemeenten om onder meer slimme mobiliteitsplannen op te maken die de toegankelijkheid van handelszaken garandeert en voldoende ruimte laat voor wandelaars en fietsers.”

Meest gelezen