Sociale woonmaatschappij onder verhoogd toezicht, personeel kreeg sociale woningen

De sociale woonmaatschappij ABC wordt door de Vlaamse overheid onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat schrijft De Morgen en is bevestigd aan VRT NWS. Twee medewerkers van ABC hebben via een versnelde procedure een sociale woning gekregen, maar de Vlaamse dienst Toezicht oordeelt dat daarbij procedurefouten zijn gemaakt. Voortaan moeten dergelijke toewijzingen altijd eerst voorgelegd worden aan de dienst Toezicht. Volgens bepaalde personeelsleden van ABC is er sprake van "compleet wanbeheer". De directie ontkent alle aantijgingen. 

Wie een sociale woning wil en daar recht op heeft, komt normaal gezien op een wachtlijst terecht. Maar in uitzonderlijke gevallen kun je via een spoedprocedure ook versneld een woning krijgen. Die procedure bestaat voor mensen die dakloos dreigen te worden, bijvoorbeeld.

ABC, met sociale woningen in Gent en Antwerpen, heeft deze versnelde procedure gebruikt om een sociale woning te geven aan twee medewerkers, een van hen is directiesecretaresse. De dienst Toezicht van de Vlaamse overheid zegt echter dat er bij die toewijzing onregelmatigheden zijn gebeurd. Daarom moet ABC voortaan alle afwijkende procedures eerst voorleggen aan de dienst Toezicht.

"De dienst Toezicht vond dat we onze beslissing niet goed genoeg gemotiveerd hadden", zegt Bob Van Passen, voorzitter van de raad van bestuur bij ABC. "Voor alle duidelijkheid: deze mensen hadden wel recht op een sociale woning, anders zou de dienst toezicht ons besluit vernietigd hebben. Dat is niet gebeurd." Het gaat om twee woningen in Antwerpen.

Brief aan Homans over wanbeheer

Volgens enkele personeelsleden zijn de problemen daarmee echter niet van de baan. Op 12 maart verstuurde een groep die zichzelf "Werkgroep Belangen Werknemers" noemt een brief naar Liesbeth Homans. Daar is nog geen antwoord op gekomen, op 1 oktober heeft die groep de minister opnieuw gecontacteerd.

In de brief, die VRT NWS kon inkijken, is sprake van wanbeheer bij ABC. Personeelsleden zeggen dat ze asbest hebben moeten afbreken zonder beschermende kledij. Daarvoor is ook een klacht ingediend bij de politie. Daarnaast zeggen werknemers dat ze met hun grieven niet bij de directie terecht kunnen.

Van Passen ontkent alle beschuldigingen. "Sinds vorig jaar is er een nieuwe directrice, en die heeft een nieuwe bestuursstijl. Sommige mensen die hun oude gewoonten niet willen aanpassen hebben het daar moeilijk mee, dit is een pure afrekening." Volgens Van Passen zou een meerderheid van het personeel wel tevreden zijn over de werking van ABC.

Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) is niet bereikbaar voor commentaar.