FLIP FRANSSEN

De aangekondigde oplossingen voor het stroomtekort blijken voorbarig

Twee weken geleden kondigde minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) aan dat ze alvast 750 megawatt elektriciteit gevonden had. Die zouden ingezet kunnen worden indien er een stroomtekort dreigt. Vandaag blijkt dat die aankondiging voorbarig was. Dat schrijft De Tijd en is ons bevestigd. Enkel de gascentrale in Vilvoorde is gebruiksklaar. De andere maatregelen zijn nog niet in orde. En de tijd dringt.

Een pakket aan maatregelen zou samen 750 megawatt extra opleveren. Dat kondigde minister van Energie Marghem aan. Vanaf volgende week werkt er nog slechts één kerncentrale, waardoor een stroomtekort bij een koudegolf niet uitgesloten is. De overheid staat in voor de bevoorradingszekerheid, dus moest de minister op zoek naar extra capaciteit. 

Wel gelukt

De gascentrale in Vilvoorde is klaar om vanaf 15 oktober bij te springen, indien nodig. De centrale is in versneld tempo startklaar gemaakt en kan tot 250 megawatt leveren in tijden van nood.

Ook de gascentrale van Seraing is weer in dienst genomen. Maar dat was eigenlijk al beslist in het voorjaar. Deze centrale behoort dus niet tot de 750 megawatt extra die Marghem onlangs aankondigde. De centrale kan wel al vanaf 15 oktober ingezet. Dat is twee weken sneller dan gepland.

Voorlopig niet gelukt

Marghem (foto) wilde ook dieselgeneratoren inzetten bij stroomtekort. Die moeten gehuurd worden en verplaatst naar sites waar ze op het hoogspanningsnet aangekoppeld kunnen worden. Maar daarvoor zijn vergunningen nodig van de gewesten. Er is al overleg geweest, maar de aanvragen zijn nog niet ontvangen. Een vergunning verlenen duurt makkelijk een paar weken.

Engie Electrabel zou 200 megawatt extra leveren door een netwerk van bedrijven te zoeken die op piekmomenten hun productie minderen of stopzetten. De bedrijven krijgen dan een vergoeding om geen of minder elektriciteit te gebruiken. De onderhandelingen met de bedrijven en zogenoemde aggregatoren (bundelen kleinere bedrijven) lopen nog. De 200 megawatt is dus nog niet zeker.

Taskforce

Om de nodige energie te vinden is een task force opgericht. Daarin zitten onder meer het kabinet van Marghem, netwerkbeheerder Elia, de producenten en de aggregatoren. Op geregelde tijdstippen komen ze samen.

Deze namiddag komen ze samen om een bijkomend plan van Elia te bespreken. De netwerkbeheerder wil een soort "noodveiling" mogelijk maken. Als er bijvoorbeeld een stroomtekort dreigt tijdens de avondpiek, dan openen ze 's ochtends een veiling voor bedrijven die tijdens de piek geen of weinig elektriciteit te gebruiken.

Conclusie: er is nog geen zekerheid over de 750 megawatt die minister Marghem al aankondigde. Bovendien is het niet zeker of die 750 megawatt voldoende is als reserve bij een koudegolf met piekend elektriciteitsverbruik.