© Belgaimage

Luchtkwaliteit verbetert in Gent maar stagneert in haven

De luchtkwaliteit in Gent is de voorbije tien jaar verbeterd, maar de kanaalzone blijft een pijnpunt. Dat blijkt uit het tussentijds rapport van het Luchtactieplan Gent. In de kanaalzone is de concentratie fijn stof niet meer gedaald sinds 2016. De oorzaak ligt vooral bij staalreus ArcelorMittal en zijn hoge emissies.

De luchtkwaliteit in Gent is de voorbije tien jaar duidelijk verbeterd, maar in de Gentse kanaalzone is de concentratie fijn stof sinds 2016 niet meer gedaald. Op één meetpunt is de luchtvervuiling het voorbije jaar zelfs toegenomen. Dat blijkt uit het tussentijds rapport van het Luchtactieplan Gent. Dat plan moet de uitstoot van fijn stof én stikstofdioxide in de Arteveldestad doen dalen. 

Concentratie stikstofdioxide daalt overal

In 2016 engageerde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege zich samen met lokale besturen en industrie om de luchtkwaliteit te verbeteren. Toen was de ambitie om de daling van de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide (NO2), twee belangrijke luchtvervuilende stoffen, verder te zetten. 

In het Luchtactieplan van de stad Gent staan 58 concrete acties, vooral op het vlak van mobiliteit en transport. Zo moest de vergroening van wagenparken en de daling van het aantal dieselvoertuigen de uitstoot drukken. Ook ingrepen als het circulatieplan, de uitbreiding van het voetgangersgebied en autodelen reduceren de concentratie stikstofdioxide drastisch. In lijn met eerdere studies, zoals Curieuzeneuzen, dalen de concentraties stikstofdioxide in de agglomeratie Gent én in de kanaalzone.

Concentratie fijn stof daalt niet in havengebied

Het terugdringen van de uitstoot van fijn stof verloopt minder vlot. Meetpunten in de kanaalzone tonen een stagnatie. Het laatste jaar is er zelfs een lichte stijging te zien op één meetpunt. De Europese jaargrenswaarde wordt weliswaar gehaald, de WHO-richtwaarde, die maximaal 3 dagen met een concentratie hoger dan 50 microgram/m3 toelaat, niet.

De oorzaak ligt vooral bij staalreus ArcelorMittal en zijn hoge emissies. Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid beklemtoont wel dat het staalbedrijf al grote inspanningen levert voor het terugdringen van haar emissies. Het staalbedrijf moet tegen 2020 ook rookgasrecirculatie toepassen op haar grootste fabriek, wat een zeer substantiële impact moet hebben op de uitstoot.