Jonas Hamers / ImageGlobe

ABVV : "Regering is zwaar gebuisd"

De socialistische vakbond maakt een negatieve balans op van vier jaar sociaal-economisch beleid van de regering-Michel. De koopkracht is gedaald; en de pensioenen en uitkeringen blijven te laag om waardig van te leven.  Er komen ook minder jobs bij dan elders in Europa, en vaak zijn het geen volwaardige jobs, zegt het ABVV.  

Drie dagen na de State of the Union van premier Michel wil de socialistische vakbond doorprikken wat ze de "goednieuwsshow" noemt van de federale regering. In zijn jaarlijkse sociaal-economische barometer argumenteert het ABVV met een resem cijfers dat het in ons land op verschillende fronten de verkeerde kant opgaat.

Minder koopkracht

Het leven is de voorbije twee jaar duurder geworden, maar onze lonen hinken achterop, zo blijkt uit cijfers van het Europees Vakbondsinstituut. "De Belgen hebben gemiddeld 1,7 procent aan koopkracht verloren", zegt algemeen secretaris Miranda Ulens van de socialistische vakbond. "We zijn de slechtste leerling van de Europese klas."

"Dat de koopkracht is gedaald, heeft alles te maken met het nefaste beleid van de regering-Michel", vindt Ulens. "We slepen nog altijd de indexsprong mee. En een reeks taksen en accijnzen zijn verhoogd. Denk maar aan de sterk verhoogde BTW op electriciteit. Uiteindelijk houden mensen op het eind van de maand netto minder over".

Intussen blijven de pensioenen te laag om er het rusthuis mee te betalen. Ook in dat opzicht doen we het slechter dan de rest van Europa. En de minimumuitkeringen beschermen nog altijd te weinig tegen armoede. Nochtans had de federale regering beloofd om die minima net óp te trekken tot de Europese armoedegrens.

Te weinig volwaardige jobs

De regering-Michel gaat er prat op dat er in deze regeerperiode meer dan 130.000 jobs zijn bijgekomen.  "Maar vergeleken met andere Europese landen zijn we opnieuw één van de zwakste leerlingen", argumenteert Miranda Ulens met cijfers van het Europees bureau voor statistiek. "Alleen Luxemburg, Denemarken en Finland doen het nog slechter, als het erom gaat meer mensen aan het werk te krijgen."

"De banen dié er bijkomen, zijn al te vaak tijdelijk en deeltijds, en niet vast en en voltijds", legt Ulens verder uit. "Met dergelijke onzekere jobs hebben jongeren geen bestaanszekerheid en kunnen ze geen toekomst uitbouwen."

Intussen kraken werknemers onder de hoge werkdruk, zegt het ABVV. We tellen meer dan 400.000 langdurig zieken, met een explosie van depressies en burn-outs. De vraag naar alsmaar meer flexibiliteit doet alsmaar meer werknemers naar adem happen.

Progressieve stem

"De regering-Michel is zwaar gebuisd en is dit land niet waardig", vindt Miranda Ulens. 'Maar er zijn partijen die de welvaart willen herverdelen, die volwaardige jobs willen helpen scheppen, en die respect opbrengen voor wie werkt én voor wie tegenslag heeft."

De socialistische vakbond raadt aan om bij de federale en Vlaamse verkiezingen van volgend jaar een "progressieve stem" uit te brengen. "Kies een andere meerderheid die ervoor zorgt dat iedereen erop vooruitgaat", bepleit Ulens. De nieuwe topvrouw van het ABVV noemt evenwel géén namen van partijen die volgens haar de stem van kiezer verdienen.

Meest gelezen