Video player inladen ...

Mieke Van Hecke: "Meer transparantie en inspraak nodig in Gent, ook van minder mondige mensen"

De Gentse politiek heeft nood aan meer transparantie en inspraak, ook voor minder mondige mensen. Dat zegt Mieke Van Hecke (CD&V) in een debat met Mathias De Clercq (Open VLD) in "Terzake".

In het debat, dat hoffelijk verliep, werd eerst nog even stilgestaan bij de sociale woningen. De Clercq erkende dat het stadbestuur daar collectief gefaald heeft. "We wisten dat tweederde van de sociale woningen in slechte staat zijn, maar dat ongeschikte woningen nog verder werden verhuurd, daar wist de Raad van Bestuur niet van."

Van Hecke zegt dat zij er wel weet van had.  Zij wijt de problemen aan het slechte onderhoud van de woningen. "Er is een verschil tussen renoveren en onderhouden. Het niet onderhouden van de woningen is een slechte vorm van beheer, het gaat om een fout uit het verleden en het had niet zo ver mogen komen."

Arrogantie en transparantie

Waar Van Hecke zich soms aan stoort is de arrogantie van het stadsbestuur en een totaal gebrek aan transparantie. Ze geeft als voorbeeld de loge in de Ghelamco Arena. Het is een prachtige plek om mensen te ontvangen, maar waarom heeft men niet duidelijk gemaakt door wie en voor wie de loge gebruikt werd, vraagt ze zich af.

De Clercq zegt dat het stadsbestuur intussen zijn lesje geleerd heeft en dat de gemeenteraad een nieuwe deontologisch code heeft aangenomen met duidelijke afspraken over transparantie. Die transparantie is wel afgedwongen, merkt Van Hecke fijntjes op.

Inspraak

Volgens Van Hecke bestaat er een zekere wrevel bij de Gentenaren die niet alleen aan een gebrek aan transparantie te wijten is, maar ook aan een gebrek aan inspraak. De aanpassingen aan het circulatieplan zijn er alleen maar onder druk gekomen. Men had beter de burgers vooraf meer inspraak gegeven. Bij zaken van algemeen belang zou men meer moeten spreken met de burgers en ook met de oppositie.

De Clercq zegt dat voor bepaalde verwezenlijkingen er wel samenspraak is geweest. Hij noemt het voorbeeld van de haven, waarvoor meerderheid en oppositie hard gewerkt hebben om hun vragen in Brussel te laten horen. Ook voor andere projecten heeft men inspraak gegeven aan de burgers, bijvoorbeeld voor de hernieuwingen in Oostakker, maar als de mensen daar nog altijd de indruk hebben dat ze niet gehoord worden, dan moeten er nog een tandje worden bijgestoken, klinkt het.

Van Hecke wijst er ook op dat de inspraak niet beperkt kan blijven tot een elite, maar dat er ook geluisterd moet worden naar de minder mondige mensen, om hen ook bij het beleid te betrekken.

Burgemeester

De Clercq maakt er geen geheim van dat hij burgemeester wil worden.  "Als burgemeester kan je veel meer doen dan als schepen", zegt hij. Mocht dat niet lukken, dan beperkt hij zijn rol in Gent tot de gemeenteraad en neemt hij deel aan de verkiezingen van volgend jaar.

Over wie burgemeester wordt kan Van Hecke zich niet uitspreken. Persoonlijk heeft ze misschien wat meer affiniteit met het kartel, maar het CD&V-programma bevat ook heel wat punten over economie en ondernemen, wat een samenwerking met Open VLD niet uitsluit.

VIDEO: bekijk hieronder het volledige debat van Mieke Van Hecke en Mathias De Clercq in "Terzake"

Video player inladen ...