Uplace ziet stedenbouwkundige vergunning vernietigd: (alweer) definitieve doodsteek ?

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het shoppingcomplex Uplace in Machelen vernietigd. Volgens enkele milieuorganisaties is het nu echt einde verhaal voor Uplace. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral hebben het in een persmededeling over de "definitieve doodsteek" voor het project. Het arrest is geen verrassing, zegt Uplace zelf.

Eind vorig jaar vernietigde de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace. Voor velen betekende die beslissing al de doodsteek voor het project. En nu is dus ook de stedenbouwkundige vergunning vernietigd.

Milieuorganisaties Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu en Bral reageren tevreden: "Deze finale doodsteek voor een achterhaald project is erg goed nieuws. Wij hebben ons van bij het begin tegen Uplace verzet. Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening."

Bij Uplace reageren ze eerder laconiek: “Het arrest komt niet als een verrassing.” De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft inderdaad een beslissing genomen op basis van de eerdere vernietiging door de Raad van State van het GRUP voor Uplace.

Uplace blijft naar eigen zeggen bereid om een trekkersrol op te nemen voor de sociaaleconomische herontwikkeling van de oude industrieterreinen in Machelen.

Meest gelezen