De Block over voetbalonderzoek: "Sociale bijdragen van voetbalwereld durven herbekijken"

Als de voetbalsector niet in staat is om orde op zaken te stellen, dan "moeten we het systeem van RSZ-kortingen voor de voetbalwereld durven herbekijken". Dat zegt het kabinet minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD). Binnen de voetbalsector bestaat nu een systeem van korting op de bijdragen van clubs en spelers aan de sociale zekerheid. 

Naar aanleiding van het onderzoek dat het parket voert naar verschillende witwaspraktijken en matchfixing, wil minister De Block mogelijk de sociale bijdragen van de voetbalwereld herbekijken. 

Momenteel geldt voor professionele sporters een soort korting op RSZ-bijdragen. Bij een werknemer bedraagt de sociale zekerheidsbijdrage 38,07% op het brutoloon. De werkgever betaalt daarvan 25%, de werknemer zelf 13,07%. Met die bijdragen worden sociale voorzieningen betaald, zoals de ziekteuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen.

Bij sommige professionele sporters is dat niet het geval. Daar worden de sociale lasten berekend op een vast bruto maandloon van 2.281 euro. Zij betalen dus maximaal 868 euro per maand, 10.416 euro per jaar. Uiteraard ligt het maandloon, zeker bij voetballers, een stuk hoger. Dat kortingsysteem is historisch gegroeid, omdat voetballers vroeger minder sociale voordelen genoten. 

Minister voor Sociale Zaken De Block (Open VLD) wil dat systeem nu mogelijk herbekijken, "als de voetbalsector niet in staat is om orde op zaken te stellen". Het kabinet laat wel weten dat het "een afwachtende houding" inneemt tot het onderzoek is afgelopen.

Meest gelezen