Franstalige advocaten laten Belgische staat veroordelen voor overvolle gevangenissen

De Franstalige advocaten hebben de Belgische staat laten veroordelen voor de overbevolking van onze gevangenissen.

In een persbericht meldt avocats.be dat ze meerdere procedures hebben opgestart tegen de Belgische staat voor de overbevolking van de Belgische gevangenissen.

Een eerste uitspraak daarover viel deze week al: de Belgische staat werd daarin verantwoordelijk geacht voor de overbevolking van de gevangenis van Lantin bij Luik. De staat moet nu aangepaste maatregelen nemen om het teveel aan gevangenen terug te brengen. 

De rechter herinnerde er ook aan dat België al enkele keren is veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de mensonterende toestanden in Lantin. "Zo'n veroordeling kan geenszins geminimaliseerd worden", oordeelde de rechter in België. "Een overheid die doet wat ze moet doen zou zo'n veroordelingen niet mogen oplopen."