Opleiding kunst en bedrijfskunde aan Vlaamse hogescholen is hip

Almaar meer jongeren kiezen een kunstopleiding aan de Vlaamse hogescholen, zo'n 6 procent meer dan vorig academiejaar. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de koepelorganisatie van de hogescholen VLHORA. Bijna 7.000 van de in totaal 122.000 hogeschool studenten schreven zich in voor Muziek -en Podiumkunsten of Audiovisuele -en Beeldende kunsten. Ook handels-en bedrijfskunde doen het goed. Het aantal studenten dat kiest voor de lerarenpleiding of gezondheidszorg is dan weer gedaald.

Zoon of dochter die naar de School of Arts trekt en er een opleiding Keramiek en Glaskunst start. Het is een voorbeeld van een keuze voor een kleine artistieke opleiding. Meer en meer studenten laten zich niet langer afschrikken door het onzekere toekomstimago dat soortgelijke opleidingen bieden. 6.910 studenten, een stijging met 6 procent tegenover vorig jaar, vinden dit academiejaar 2018-19 de weg naar een kunstopleiding.

Risico

Dat hoeft niet te verbazen. In economisch gunstige tijden durven studenten meer risico te nemen en te kiezen voor een creatief beroep, net zoals voor een beroep in de privésector trouwens.

Minder werken in overheidssectoren

Het aantal studenten in bedrijfsgerichte opleidingen stijgt met ongeveer 1 procent in handelswetenschappen en bedrijfskunde (van 36.299 naar 36.613) en met 2 procent in industriële wetenschappen en technologie (van 16.419 naar 16.732). "In een positief economisch klimaat kiezen studenten ervoor om minder te gaan werken in overheidssectoren, ook al bieden zorg en onderwijs bijvoorbeeld goede toekomstperspectieven," zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLHORA.

Social-profitorganisaties als toekomstige werkplek slaat vandaag blijkbaar minder aan voor studenten in Vlaanderen 

Minder goed gaat het immers met de lerarenopleiding en opleidingen in de zorgsector. Opleidingen in (gezondheids)zorgberoepen zoals verpleegkunde moeten het met 3,7 % minder studenten doen dan vorig academiejaar (van 21.397 naar 20.594).

Het aantal studenten dat de lerarenopleiding volgt is gedaald met 5,3 procent (van 20.267 naar 19.176). In de lerarenopleiding kleuteronderwijs gaat het zelfs om een daling met bijna 10 procent (van 4.160 naar 3.746). "Social-profitorganisaties als toekomstige werkplek slaat vandaag blijkbaar minder aan voor studenten in Vlaanderen," zegt Eric Vermeylen, secretaris-generaal van VLOHRA.

Ze kiezen voor een lerende biotoop 

"In ieder geval kiezen jongeren voor professionele excellentie en voor creativiteit. Ze kiezen voor een lerende biotoop die sterk verbonden is met het werkveld, ze kiezen voor praxis," sluit Eric Vermeylen van VLOHRA af.