Video player inladen ...

Heeft advocaat Sven Mary gelijk met zijn kritiek op het voetbalonderzoek en de verschillende onderzoeksrechters? 

Sven Mary, de advocaat van voetbalmakelaar Karim Mejatti, was vanochtend duidelijk. Hij is boos over de gang van zaken in het voetbalonderzoek. Dat er snel een extra onderzoeksrechter werd opgeroepen om alles vooruit te laten gaan, stoot hem tegen de borst. Maar is zijn kritiek ook terecht? 

Het was een race tegen de tijd. In 48 uur, want dat is de wettelijke termijn, moest de onderzoeksrechter in Tongeren beslissen of de 19 verdachten die werden voorgeleid, aangehouden moesten worden. Maar de verhoren van de politie, in Hasselt, verliepen trager dan voorzien.

Gevolg: de verdachten kwamen later aan bij de onderzoeksrechter in Tongeren dan gepland. Verschillende advocaten lieten hun ongenoegen blijken over de gebrekkige organisatie van het onderzoek.

Uiteindelijk werden twee extra onderzoeksrechters, die het dossier mogelijk minder goed kenden, aangesteld. Een van hen besliste dat de cliënt van Sven Mary in de cel moest blijven. Tot grote woede van Mary. Een paar uur eerder had een andere onderzoeksrechter immers een verdachte vrijgelaten, ondanks verdenkingen van hetzelfde misdrijf.

Verdachten in het voetbaldossier

Elk geval wordt apart bekeken

Volgens professor Joachim Meese van de UAntwerpen is het perfect mogelijk dat in eenzelfde zaak bijvoorbeeld twee kompanen worden gearresteerd voor hetzelfde misdrijf, maar dat de onderzoeksrechter de ene persoon in de cel houdt en de andere vrijlaat.

Professor Meese: "Eerst en vooral zegt de wet dat er zeker ernstige aanwijzingen van schuld moeten zijn. Daarnaast moet er ook gekeken worden of het voor de openbare veiligheid absoluut noodzakelijk is om iemand van zijn vrijheid te beroven. De onderzoeksrechter moet hierbij beslissen over een aantal 'gevaarsituaties'.

Het vluchtgevaar is daar één van, net zoals de mogelijkheid dat men een van de bewijzen zou laten verdwijnen. Daarnaast wordt ook bekeken hoe groot de kans is dat men afspraken gaat maken met derden, om bepaalde zaken al dan niet te verklaren. Het zijn elementen die de onderzoeksrechter per persoon moet inschatten. De onderzoeksrechter schat per persoon  deze mogelijke gevaren in."

 Op die manier kan het dus best zijn dat een onderzoeksrechter  de ene verdachte aanhoudt en de andere vrijuit laat gaan -hoewel ze beiden hetzelfde misdrijf hebben gepleegd- omdat er bij de ene verdachte sprake is van vluchtgevaar en bij de andere niet. 

Karim Mejatti

1,2,3...onderzoeksrechters

In de praktijk gebeurt het niet vaak dat er meerdere onderzoeksrechters aangesteld worden, tenzij het om een terrorismedossier gaat.

Door de grote schaal van het onderzoek en de krappe deadline zouden uiteindelijk twee extra onderzoeksrechters aangesteld worden.  Dat is ongewoon, maar wettelijk helemaal correct. Professor Meese: "In de praktijk gebeurt het niet vaak dat er meerdere onderzoeksrechters aangesteld worden, tenzij het om een terrorismedossier gaat.

In een gewoon gerechtelijk onderzoek is het zo dat het onderzoek wordt geleid door één enkele onderzoeksrechter. Die heeft dan de leiding en neemt alle beslissingen. Al kan ook die ene onderzoeksrechter weleens verhinderd zijn en al eens  vervangen worden door een collega, indien dit noodzakelijk zou zijn."  

Het lijkt er dus op dat de rechten van verdediging van Mary's cliënt, Karim Mejatti, niet geschonden zijn. Karim Mejatti komt dinsdag, samen met de andere verdachten die werden aangehouden in het voetbaldossier, voor de raadkamer. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.