Video player inladen...

833 kindsoldaten vrijgelaten in Nigeria maar nachtmerrie nog lang niet voorbij   

Er komt zelden goed nieuws uit Nigeria, maar dit zorgt qtoch voor hoop: een burgermilitie die aan de zijde van het Nigeriaanse leger vecht laat 833 kinderen die hen gedwongen moesten steunen in die strijd vrij.  Tot vreugde van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties.

In het Afrikaanse land Nigeria woedt al bijna tien jaar lang een bloedig conflict tussen het regime en Boko Haram, een islamitisch-fundamentalistische militie.  Beide groepen zetten bij dat conflict kindsoldaten in.  Maar daar komt hopelijk snel verandering in.

Het fundamentalistische Boko Haram zet zélf al jarenlang kindsoldaten in bij zijn strijd tegen het regime.  Boko Haram werd zelfs internationaal bekend toen het honderden schoolmeisjes gijzelde.  Maar ook de regeringstroepen van Nigeria laten zich helpen door kindsoldaten.  Ze doen  dat via een burgermilitie, de zogenaamde 'Civilian Joint Task Force' (CJTF).  Eind september vorig jaar beloofde CJTF te stoppen met het recruteren van kindsoldaten, van wie de helft jonger dan vijftien jaar zijn.

De grootste uitdaging is de reïntegratie.  Ze hebben vaak gruwelijke dingen meegemaakt

Philippe Henon (Unicef)
jaco klamer

In totaal zou de Nigeriaanse burgermilitie meer dan 1400 kindsoldaten gevangen houden. De grote meerderheid daarvan zijn jongens.  Unicef sluit niet uit dat de beweging nog 2200 andere kindsoldaten heeft, maar dat wil CJTF niet toegeven.

Unicef slaagde er na gesprekken met de burgermilitie in 833 kinderen vrij te krijgen. "Het gaat voornamelijk om jongens tussen de 15 en de 17 jaar", bevestigt woordvoerder Philippe Henon, "er zijn ook een tiental meisjes bij.  Sommige kinderen kampen met gezondheidsklachten, een aantal is ondervoed; ze hebben ook trauma's opgelopen en zijn vaak geconfronteerd geweest met geweld; dus we moeten ervoor zorgen dat ze psychosociale begeleiding krijgen.  Maar de grootste uitdaging is om hen terug te integreren in de maatschappij.  Want die maatschappij staat vaak bijzonder kritisch en vijandig tegenover de gewezen kindsoldaten."

Zowel het Nigeriaanse leger als Boko Haram doen dus een beroep op kindsoldaten. Volgens Unicef nemen de kinderen lang niet allemaal deel aan de gewapende strijd maar moeten ze wel verplicht meewerken met niet-militaire taken.  

Boko Haram verplicht kindsoldaten om andere kinderen te doden. 

Philippe Henon (Unicef)

De kinderen die in de handen zijn van  terreurgroep Boko Haram  zijn er vaak erger aan toe, zegt de Unicef-woordvoerder.  "Ze worden gebrainwasht, er is heel veel geweld.  Ze moeten ook vaak onder dwang andere kinderen doden of verwonden om hen mee in die militaire logica te krijgen".  Helaas slaagt Unicef er niet in te praten met vertegenwoordigers van Boko Haram om met hen te praten over een eventuele vrijlating van de kindsoldaten.

Volgens de Nigeriaanse regering is Boko Haram trouwens al verslagen sinds eind 2015.  Maar het geweld in het noorden van Nigeria houdt aan, ondermeer met terreurbewegingen die zich van Boko Haram hebben afgescheurd.