Flip Franssen

"No deal" voor de brexit? Engelse wegen verdwijnen, mega-parkings verschijnen

Theresa May beweert dat ze nog altijd gelooft in een akkoord met de Europese Unie over de brexit. Maar veel vertrouwen wekken haar optimistische uitspraken niet. Groot-Brittannië bereidt zich nu al heel praktisch voor op een 'echtscheiding zonder onderlinge toestemming'.  Welkom in 'no-brexit-land'.

Thomas Tugendhat,  een Brits politicus uit Kent (zuid-oosten van Engeland) verslikte zich deze week bijna in zijn ochtend-thee.  Plots bleek de M-26, een belangrijke verbindingsweg in de streek, dicht. En hij, een parlementslid van de Conservatieven nog wel (de partij van premier May), wist van niks.  Hoe kon dat?

Tugendhat telefoneerde meteen naar partijgenoot Chris Grayling, de Britse minister van openbaar transport.  Die vertelde hem wat Thomas Tugendhat eigenlijk niet wou horen.  Namelijk dat het kabinet werkt aan 'Operation Brock'.  Die komt er op neer dat bepaalde wegen in de omgeving van Dover worden afgesloten om er mega-parkings voor vrachtwagens van te maken. Voor het 'worst-case-scenario', namelijk geen wederzijds akkoord tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie over een brexit.  Geen echtscheiding met onderlinge toestemming dus.

Gevolg 'no-deal'? Een parking van 20 kilometer

De voorbereidende werken blijven niet beperkt tot de M26, de weg waarover parlementslid Tugendhat zich druk maakt.  Ook de M20 verandert in een gigantische parkeerplaats voor vrachtwagens als de Europese Unie en Groot-Brittannië het niet eens raken over de brexit. De zone tussen Maidstone en Ashfort, 20 kilometer lang, wordt in dat geval niet langer een weg maar een mega-parking.  En 't is nog maar de vraag of die 20 kilometer parking zullen volstaan voor de tienduizenden trucks die het Verenigd Koninkrijk willen in- of uitrijden.

foto Peter Hilz (C)

Europa zonder vrijheid van goederenverkeer

Als er geen akkoord komt over vrij handelsverkeer tussen de Europese Unie en Groot-Brittannie (na de brexit) , zal dat voor het goederenverkeer gigantische gevolgen hebben.  Elke vrachtwagen zal dan veel systematischer worden gecontroleerd dan nu het geval is.  De chauffeurs zullen veel langer op de nodige papieren moeten wachten. Wat kan leiden tot rijen van tientallen kilometers aan vrachtwagens.  Tot gigantisch tijdverlies voor bedrijven.  En tot mensonwaardige leefomstandigheden voor de wachtende truckers.

Komende woensdag cruciale top in Brussel

Gisteren trachtte Michel Barnier, de EU-onderhandelaar over de brexit, het Europees Parlement nog gerust te stellen.  Hij noemde een akkoord tussen Europa en Groot-Brittannië 'binnen handbereik'.  80 tot 85 procent van het werk is klaar, zei Barnier, maar de laatste loodjes zullen ook in de brexit-onderhandelingen het zwaarst wegen.  Of er een akkoord komt zal ook afhangen van de greep die de Britse premier May nog heeft op haar eigen partij, en meer bepaald op enfant terrible Boris Johnson.  Op twitter herhaalde Johnson (die altijd al voorstander was van de zogenaamde 'harde brexit') dat zijn premier blijkbaar aanstuurt op een resultaat dat van Groot-Brittannië een 'EU-kolonie' maakt.  Er zijn manieren om vriendelijker te zijn tegen een premier, zeker als die premier je partijgenoot is...  Woensdag komen de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie samen in Brussel.  Belangrijkste agendapunt : de brexit.   Scheiden met onderlinge toestemming of niet?  De gevolgen van de twee scenario's zullen  er fundamenteel anders uit zien.