Dolfijnen bedreigd door uitbreiding haven in Portugal 

De Portugese regering heeft besloten de haven van Setubal, op 40 km van Lissabon, uit te breiden. Dit zou een boost zijn voor de economie, maar heeft ook negatieve gevolgen: de populatie tuimelaar-dolfijnen die daar verblijft, zou verdwijnen.

Een dertigtal dolfijnen zwemmen nu nog vrij rond in de monding van de rivier Sado aan de haven van Sebutal. De tuimelaars van de Sado behoren tot één van de zeldzame nog in de vrije natuur levende groep dolfijnen in Europa. Maar zij verliezen binnenkort dus hun leefgebied. 

Concreet wil de regering de Sado, met name de monding, baggeren om er zo de vaart voor grotere schepen mogelijk te maken. Voornamelijk de groei van de Portugese economie en de aantrekkelijke ligging van de haven hebben tot deze beslissing geleid. Het baggeren zou over een maand van start gaan.

De plannen stuiten evenwel op veel protest. Vissers, natuurbeschermers en bewoners vrezen voor het verdwijnen van de tuimelaars. De dolfijnen zijn namelijk het visitekaartje van de stad; jaarlijks lokken ze duizenden toeristen. 

Er werd ook een wetenschappelijk rapport voorgelegd, dat de regering waarschuwde voor de gevolgen van de baggerwerkzaamheden. De onderzoekers raadden hen aan om er een beschermd gebied van te maken. Dit advies legde de regering naast zich neer.

De uitbreiding zou ook nog andere nefaste gevolgen hebben: enkele paradijselijke stranden, zoals Troia en Portinho da Arrábida, verliezen mogelijks een deel of zelfs het merendeel van hun zand. In het ergste geval zouden sommige stranden helemaal verdwijnen.