Video player inladen ...

Meer meldingen van seksueel overschrijdend gedrag sinds #MeToo

In 2017 zijn ruim drie keer meer meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnengelopen dan in 2016. Dat zegt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IVGM). Dat hoeft niet te betekenen dat er meer feiten zijn gebeurd, wel dat het bewustzijn groter is. Onder meer een gevolg van de MeToo-affaire. Dat zegt ook de preventiedienst IDEWE, die bij werknemers peilde naar hun ervaringen met seksueel ongewenst gedrag.  

Het IVGM registreert meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag naargelang de wet waar ze onder vallen. Voor de meeste is dat de seksismewet. In 2016 liepen daarover 47 meldingen binnen, in 2017 132. Voor seksuele intimidatie verboden door de antidiscriminatiewet waren er in 2016 4 meldingen, in 2017 26. Een aanzienlijke stijging dus, maar dat hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat er meer feiten gepleegd zijn.

Een jaar geleden barstte het schandaal rond Hollywood-producer Harvey Weinstein los. In de nasleep kwamen heel wat verhalen over seksueel grensoverschrijdend naar boven, in binnen- en buitenland. De hashtags #MeToo en #TimesUp hebben het bewustzijn over seksueel grensoverschrijdend gedrag vergroot.

"Wij zien een heel sterke verhoging van het bewustzijn rond seksistisch gedrag, rond onaanvaardbaar gedrag dat te maken heeft met discriminatie. #MeToo, #WijOverdrijvenNiet heeft een bewustwording gecreëerd voor slachtoffers dat ze dit niet hoeven te aanvaarden, en dat zien we in de verhoging van het aantal meldingen bij ons", zegt Marijke Weewauters (IVGM) aan VRT NWS.

"Bespreekbaarheid vergroot, nu beleid daarop afstemmen"

Dezelfde analyse wordt gedeeld in een onderzoek van IDEWE, een externe dienst voor bescherming en preventie op het werk, naar seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Tussen 2016 en 2018 bevroeg IDEWE 45.121 werknemers naar hun ervaringen. Daaruit bleek dat 1 op de 12 (8,3 procent) in de 6 maanden vooraf wel eens te maken kreeg met ongewenst seksueel gedrag.

"Seksueel ongewenst gedrag is iets dat al langer een thema is, nog voor #MeToo. De bevraging gaat over de beleving van mensen, wat ze voelen. We zien op dit moment dat het voorkomen nog altijd vrij gelijk is", zegt Hilde De Man, verantwoordelijke van de Discipline Psychosociale Aspecten bij IDEWE, aan VRT NWS. "We zien wel dat #MeToo de bespreekbaarheid van de problemen verhoogd heeft."

"Om een effectieve gedragsverandering te zien, gaan we nog wel even moeten wachten. Bedrijven moeten hun beleid erop afstemmen", zegt De Man. IDEWE krijgt alleszins meer vragen van bedrijven om hen te ondersteunen in de aanpak en preventie van grensoverschrijdend gedrag. "Het opstellen van een gedragscode, het aanstellen van een vertrouwenspersoon, sensibilisering, het is die combinatie van maatregelen die uiteindelijk effect zal hebben."

Enkele opvallende cijfers

De meest voorkomende ongewenste gedragingen die werknemers in het onderzoek rapporteerden zijn naar iemand lonken of iemand uitkleden met de ogen (6,8 procent), seksuele benadering door middel van gebaren, uitspraken, e-mail, sms, … (3,2 procent) en seksueel getinte aanrakingen (2,1 procent).

Meer vrouwen (9,5 procent) dan mannen (6,1 procent) kregen te maken met ongewenste intimiteiten, ook jongere werknemers (jonger dan 45, 9,5 procent) ervaarden vaker ongewenst gedrag dan oudere (6,9 procent).

De gezondheidszorg (10,6 procent), de bouw (10,3 procent) en de retail (10,2 procent) zijn de sectoren waarin het vaakst klachten gerapporteerd worden.

Beluister het gesprek met Hilde De Man in "De ochtend"