Stakingsdreiging bij de Waalse openbare diensten op 19 oktober

Het vakbondsfront bij de overheidsdiensten van het Waalse gewest heeft een aanzegging ingediend voor een staking op 19 oktober. De bonden hekelen dat de Waalse regering te traag is in het uitwerken van het in februari onderhandelde principeakkoord over een inkrimping van de werkduur en compenserende aanwervingen voor oudere werknemers met een zwaar beroep.

De actie zou naast de Service public de Wallonie ook diensten als de arbeidsbemiddelaar Forem kunnen treffen. In heel Wallonië zijn talrijke acties gepland, zegt Stéphane Jaumonet van de socialistische CGSP.