Video player inladen ...

Harde campagne en Antwerpen overheersen op "Het grote debat"

N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA) heeft zich verontschuldigd voor zijn harde aanpak van zijn CD&V-uitdager Kris Peeters in Antwerpen, maar voegt er meteen aan toe dat politiek een harde stiel is. Die harde campagne en de overheersende rol van Antwerpen daarin waren de rode lijn in "Het grote debat" aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Meyrem Almaci (Groen), John Crombez (SP.A) en Tom van Grieken (Vlaams Belang) zijn voor een laatste keer met elkaar in de clinch gegaan in een voorzittersdebat op Eén. Er werden een aantal grote thema's aangeraakt, maar al vlug ging het over de bijwijlen harde campagne en over de Antwerpse campagne en hoe die afstraalt op het Vlaamse en federale niveau.

Die plannen van Groen zijn fantasie

N-VA-voorzitter Bart De Wever

Mobiliteit was een van de belangrijke thema's tijdens de campagne. Meyrem Almaci verwijt de N-VA van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever dat de mobiliteit in de Scheldestad een groot pijnpunt blijft. Het grote voorbeeld voor  haar? Gent, waar paarsgroen een circulatieplan heeft ingevoerd. Volgens De wever is zo'n circulatieplan in Antwerpen vandaag onmogelijk omdat de ring rond de stad nog niet is gesloten. "Die plannen van Groen zijn fantasie, zeker omdat ze ook nog eens de Waaslandtunnel willen afschaffen", aldus De Wever.

Video player inladen ...

Het woonbeleid was een ander groot thema, vooral door het schandaal over de verkrotte sociale woningen in de Gentse Sint-Bernadettewijk. "Je kunt in Vlaanderen op verschillende plaatsen die schrijnende beelden maken", probeert John Crombez de averij voor zijn partij te beperken. Hij wijst er op dat zijn partij voor meer budget voor de sector is, terwijl Open VLD en N-VA volgens hem geen sociale woningen erbij willen.

Ik denk dat het meest pijnlijke in deze campagne de reportage in Gent is geweest

CD&V-voorzitter Wouter Beke

"Ik denk dat het meest pijnlijke in deze campagne de reportage in Gent is geweest", strooit Wouter Belke zout in de wonde. Hij illustreert hoe hij zelf dergelijke problemen aanpakt als burgemeester van Leopoldsburg.

Video player inladen ...

We horen het vaak de laatste dagen: de campagne is hard geweest, bijzonder hard. Bart De Wever vindt dat iedereen hier mee schuldig aan is. "Ik vis vandaag folders van SP.A uit de brievenbus die het hebben over vriendjes van het vastgoed waarvoor de overkapping van de ring één groot cadeau is. Platter kan bijna niet."

Als ik hem heb gekwetst dan spijt mij dat. Maar politiek is wat het is

Bart De Wever (N-VA) over Kris Peeters (CD&V)

"Politiek is een harde stiel", aldus De Wever. "Er vallen al eens klappen. Als je een tackel geeft en je raakt tegenstanders, dan is het spijtig als die gekwetst zijn. Ik heb soms een tackel gegeven. Ik heb soms gelachen met Kris Peeters toen die in het begin van de campagne naar Antwerpen verhuisde. Als ik hem heb gekwetst dan spijt mij dat. Maar politiek is wat het is."

Video player inladen ...

Volgens Meyrem Almaci (Groen) werd de campagne soms bewust vuil gespeeld om de aandacht af te leiden van "echt belangrijke thema's". "Ik ben zelf wel wat gewoon in mijn leven, maar op bepaalde momenten heb ik toch wel plaatsvervangende schaamte gehad", zegt ze.

Als ik mijn kinderen zo over anderen zou horen spreken, zou ik hun mond spreekwoordelijk met zeep wassen

Groen-voorzitter Meyrem Almaci

"Als ik mijn kinderen zo over anderen zou horen spreken, zou ik hun mond spreekwoordelijk met zeep wassen", aldus Almaci. Ze noemt het gebrek aan respect spijtig. 

Video player inladen ...

Tom Van Grieken lacht met het gejammer over de harde campagne. "Je moet eens in mijn schoenen staan als Vlaams Belanger", jammert hij. "Wat een schijnheiligheid. Mevrouw Almaci wil mij nog altijd geen hand geven en komt hier wat pretenderen over het fatsoen in het debat.

Video player inladen ...

Bart De Wever herhaalt dat de Antwerpse verkiezingen weleens bepalend zouden kunnen zijn voor de Vlaamse en federale verkiezingen volgend jaar. "Het is naïef om te denken dat de mensen die overmorgen rond de tafel zitten, niet nadenken over mei 2019", aldus De Wever.

Antwerpen is een mooie en belangrijke stad, maar er zijn nog veel andere steden in Vlaanderen

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten

"Dat is gewoon politiek realisme", probeert hij te duiden. "Met een coherent bestuur op alle niveaus kan je goed schakelen."

"Antwerpen is een mooie en belangrijke stad, maar er zijn nog veel andere steden in Vlaanderen", vindt Gwendolyn Rutten. "Als we die logica moeten doortrekken, krijg je overal in Vlaanderen bijna dezelfde meerderheden."

Video player inladen ...

De vele veto's kwamen ook even ter sprake. Er is niet alleen het cordon sanitaire rond Vlaams Belang, maar veel partijen willen ook niet in zee met de extreemlinkse PVDA. 

Dat moet u dan eens gaan bewijzen en een klacht neerleggen. Ik ben die beschuldigingen beu

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken

Groen wil de PVDA niet op voorhand uitsluiten. Dat ze niet met Vlaams Belang samenwerkt, heeft te maken met "het racistisch programma" van Vlaams Belang, terwijl de PVDA volgens haar wel een democratisch programma heeft ondanks de standpunten van die partij over bijvoorbeeld Venezuela. "Dat moet u dan eens gaan bewijzen en een klacht neerleggen", briest Tom Van Grieken. "Ik ben die beschuldigingen beu."

Video player inladen ...

Bart De Wever herhaalt dat hij veto's een teken van zwakte vindt. Hij heeft het dan in de eerste plaats over het njet van Groen om in Antwerpen in een eventuele coalitie met zijn N-VA te stappen.

Er is niemand die alles alleen gedaan krijgt, en dan moet je kunnen samenwerken met mensen die een ander idee hebben

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten

"Vandaag vliegen de veto's heen en weer, en morgen moeten we aan tafel gaan zitten en samenwerken", aldus Gwendolyn Rutten. "Er is niemand die alles alleen gedaan krijgt, en dan moet je kunnen samenwerken met mensen die een ander idee hebben." Niet alleen uitgaan van je eigen grote gelijk is haar boodschap. Morgen mag u als kiezer alvast ook een boodschap brengen.

Video player inladen ...