Sophie Kip

Wim Dries (CD&V) sluit coalitie met Pro Genk, N-VA naar oppositie verwezen

Burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) heeft vanavond een coalitie met Pro Genk gevormd. Daardoor is de N-VA van staatssecretaris Zuhal Demir tot de oppositie veroordeeld. Wim Dries blijft zes jaar langer burgemeester van de centrumstad Genk.

In Genk heeft CD&V een coalitieakkoord gesloten met Pro Genk. De CD&V van burgemeester Wim Dries voerde gesprekken zowel met Pro Genk als met de N-VA van staatssecretaris Zuhal Demir. Maandagavond moest het bestuur van CD&V Genk een beslissing nemen. "In de besprekingen die met beide partijen positief verliepen, bleken er bij alle betrokkenen heel wat positieve elementen te zijn om tot een akkoord te komen", laat CD&V Genk in een persbericht weten.

Er is uiteindelijk beslist om met Pro Genk een coalitie te vormen, vooral op basis van de mogelijkheden die CD&V Genk zag om haar programma maximaal te honoreren 

CD&V en Pro Genk hebben maandagavond een akkoord gevormd, waardoor de huidige bestuurscoalitie wordt voortgezet. CD&V krijgt naast de burgemeestersjerp nog zes schepenen, onder wie de eerste schepen, en levert ook de voorzitter van de gemeenteraad.

Pro Genk krijgt twee schepenambten. "Er is uiteindelijk beslist om met Pro Genk een coalitie te vormen, vooral op basis van de mogelijkheden die CD&V Genk zag om haar programma maximaal te honoreren en verder bouwend op de goede samenwerking in de afgelopen legislatuur", klinkt het verder.

Uitdager Zuhal Demir zette een sterke score neer, maar moest toch Wim Dries de overwinning gunnen. N-VA blijft in Genk zo in de oppositie. Mogelijk speelde de harde campagne een rol in de beslissing van CD&V. "Het was een intense campagne waarbij het er soms erg hard aan toeging en het hele debat over de toekomst van onze stad vaak verengd werd tot het samenlevingsmodel", stelt CD&V.

Zuhal Demir: "Dit is politiek op zijn smalst"

Volgens Zuhal Demir (N-VA) lag de keuze voor Pro Genk al langer vast. N-VA moet zich verzoenen met een rol in de oppositie. "Het falend Genks samenlevingsmodel is voor CD&V een bron voor electoraal succes", haalt Demir uit.

Demir stelt dat burgemeester Wim Dries (CD&V) voor de gemakkelijkste weg kiest. "Bij de aanvang van onze ontmoeting liet hij weten dat Pro Genk twee schepenzetels vroeg in ruil voor het leveren van de meerderheid. Daar kan en wil de N-VA vooral niet onder gaan. In die zin begrijpen we best dat Pro Genk de beste garantie was voor CD&V om zijn programma maximaal uit te voeren", zegt Demir. "Voor ons primeerde het programma, niet de verdeling van de postjes. Dit is de politiek op zijn smalst. Het Genkse belang was zeer ver weg in ons gesprek, dat meer weg had van een pro forma overleg."

N-VA is teleurgesteld dat CD&V niet voor de verandering kiest. "In verschillende interviews die we in de aanloop van de verkiezingen hadden, erkende Dries de groeiende segregatie in onze samenleving. Vandaag is dat opnieuw volledig van de baan. Doorgaan op dit spoor was voor ons geen optie", gaat Demir verder. "Met de "Genkertoets" wilden we het onmogelijk maken voor ondemocratische en fascistische organisaties om voortaan nog steun van de stad te krijgen. Zelfs dat was een brug te ver."

Ik verzoen me noodgedwongen met een oppositierol die we rigoureus zullen uitoefenen

Volgens Demir lag de keuze voor Pro Genk al langer vast. "Bij onze gesprekken was de onzichtbare, niet-verkozen coalitiepartner van de burgemeester overduidelijk aanwezig. Het falend Genks samenlevingsmodel was overigens één, maar lang niet het enige struikelblok in de gesprekken. Het is wel voor CD&V een bron voor electoraal succes", stelt Demir.

 N-VA moet zich dus neerleggen bij een rol in de oppositie. "Dries heeft gekozen om de verzuchtingen van zeer veel en steeds meer Genkenaars naast zich neer te leggen. Dat kan hij met deze uitslag en ik verzoen me daarom noodgedwongen met een oppositierol die we rigoureus zullen uitoefenen met twaalf verkozenen. Op die manier zullen we wegen op het bestuur", besluit Demir.

Meest gelezen