Begroting Gezondheidszorg 2019 is rond: "Geen besparingen voor patiënten en zorgverleners"

De Algemene Raad van het Riziv heeft maandag de begroting van de ziekteverzekering goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van meer dan 26,5 miljard euro. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zijn er geen besparingen ten laste van patiënten en zorgverleners.

Op 1 oktober keurde de meerderheid van verzekeringsinstellingen en zorgverstrekkers al een eerste begrotingsvoorstel goed. De Algemene Raad heeft het voorstel gisteren verder uitgewerkt en goedgekeurd. 

Farmasector moet besparen

In de begroting worden voornamelijk bijkomende besparingen gevraagd aan de farmasector. Die moet 272 miljoen euro besparen. Daarnaast zijn er een aantal correcties doorgevoerd. Zo moet de verzekering "geneeskundige verzorging" niet langer de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen op zich nemen als het gaat om taken die behoren tot de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. Dat levert een besparing van zo'n 36,2 miljoen euro op.

Maar er wordt niet alleen bespaard in de begroting, want naast de reeds voorziene budgetten maakt de regering in 2019 ook nieuwe budgetten vrij. 

Meer geld voor kinderen met overgewicht

Overgewicht en obesitas zijn 2 zeer belangrijke problemen op het vlak van de volksgezondheid. Ze zijn de oorzaak van veel gezondheidsproblemen, zoals de ontwikkeling van chronische ziekten, spierziekten en bepaalde kankers. Zowel op Europees als op mondiaal niveau neemt het aantal mensen met overgewicht en obesitas toe. 

Kinderobesitas verhoogt het risico op een vroegtijdige dood en functionele beperkingen op volwassen leeftijd. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen kan leiden tot aanzienlijk gewichtsverlies en dus tot een vermindering van het risico. 

Minister De Block heeft daarom besloten om 5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de terugbetaling van consultaties bij de diëtist na doorverwijzing door de huisarts. Kinderen met obesiatas hebben binnenkort recht op een vergoeding voor 6 sessies van minstens 30 minuten, wat overeenkomt met een behandelingsperiode van 6 maanden.  

De kinderen en hun ouders hoeven niet langer meer via gespecialiseerde centra te gaan. Het doel van deze wijziging is om de drempel voor een bezoek aan de diëtist te verlagen. Ongeveer 75.000 jonge patiënten zouden van deze maatregel kunnen profiteren.

Geestelijke gezondheidszorg: meer mobiele teams

In het kader van de begroting 2019 heeft minister De Block 1,4 miljoen euro gereserveerd voor de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Met deze extra middelen kunnen minstens 8 extra mobiele teams worden opgericht. Die komen bij de 45 al bestaande teams.  

Daarnaast zullen patiënten van de mobiele teams voortaan ook geregistreerd worden. Dat stelt de overheid in staat om informatie te verzamelen over de verschillende vormen van zorg (ziekenhuisopnames, externe raadplegingen, geneesmiddelengebruik) om zo de patiëntenzorg verder te verbeteren.  

Aanvullende financiering voor eHealth-projecten

De overheid stelt 2,2 miljoen euro ter beschikking voor de financiering van verschillende eHealth-projecten. Minister De Block wil de mobiele toepassingen van eHealth (gezondheidsapps) een plaats geven in de reguliere gezondheidszorg. 

Minister is tevreden

"Ik ben zeer blij. We kunnen nu verder op de ingeslagen weg. Het belangrijkste is dat er geen besparingen zijn ten laste van de patiënten en van de zorgverleners", reageert minister De Block. 

Meest gelezen