Videospeler inladen...

Spanje breekt met Vlaanderen

Een radicale breuk tussen Spanje en Vlaanderen: anders kun je de beslissing van Spanje niet interpreteren om het diplomatiek statuut af te nemen van de vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Madrid. De aanleiding: uitlatingen van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) over van het optreden van Spanje tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging.

De breuk tussen Spanje en Vlaanderen is radicaal, maar niet echt verrassend. Spanje had al verschillende keren de Belgische ambassadeur in Madrid op het matje geroepen na uitspraken van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.  Die heeft herhaaldelijk gezegd dat de repressie van Madrid tegenover de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders "een rechtsstaat onwaardig is".

Nu grijpt Spanje dus in.  De vertegenwoordiger van de Vlaamse regering bij Spanje, André Hebbelinck, verliest zijn diplomatiek statuut, met andere woorden zijn 'onschendbaarheid'. Spanje maakt meteen duidelijk dat de Vlaamse regering er niet moet aan denken een opvolger voor Hebbelinck aan te duiden. Madrid wil niet meer rechtstreeks met Vlaanderen praten.  Met andere woorden: voor Madrid bestaat Vlaanderen niet meer. Vanaf nu kent Madrid maar één gesprekspartner, dat is de ambassadeur van de Belgische regering.

Buitenlandse zaken heeft aan mij niets te zeggen

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans

De concrete aanleiding zouden uitspraken zijn die Peumans vorige woensdag gedaan heeft, tijdens de opening van een tentoonstelling in het Vlaams Parlement over het Catalaans streven naar onafhankelijkheid.  Peumans zou toen volgens een Spaanse krant het Spanje van nu vergeleken hebben met het Bosnië van de jaren '90.  Dat is bij Madrid in het verkeerde keelgat geschoten.

Het is niet de eerste keer dat Peumans expliciet zijn mening geeft over de harde houding van Spanje tegenover de Spaanse politici die ijveren voor Catalaanse onafhankelijkheid.  Peumans noemde de repressie van Spanje tijdens en na het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië (oktober 2017)  al herhaaldelijk 'totaal ongepast en niet meer van de 21ste eeuw'.

Spanje heeft bij de Belgische ambassadeur in Madrid al herhaaldelijk zijn beklag gedaan over de uitlatingen van Peumans.  Het is niet bekend of het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Peumans heeft gevraagd niet zo kritisch te zijn, maar Peumans heeft al beweerd 'dat Buitenlandse Zaken aan hem niets te zeggen heeft.'

Wat nu, minister-president?

In de bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering is minister-president Geert Bourgeois ook de spreekbuis van Vlaanderen 'voor externe betrekkingen', met andere woorden Bourgeois is een soort 'Vlaamse minister van buitenlandse zaken'.   De minister-president heeft nog niet gereageerd op de Spaanse beslissing.  Volgens het kabinet Bourgeois is de Spaanse beslissing ook nog niet officieel overgemaakt aan Bourgeois en is het nu dus nog te vroeg om te reageren.

Meest gelezen