copyright BBC

Uitbarsting Vesuvius die Pompeii verwoestte 2 maanden later dan gedacht

Mogelijk hebben de geschiedenisboeken het al eeuwen bij het verkeerde eind. Tot nu aanvaardde iedereen dat de uitbarsting van de Vesuvius die Pompeii en Herculaneum, in de buurt van Napels,  verwoestte, plaatsvond op 24 augustus Anno Domini zoals dat heet. De dodende lavastroom bereikte de 2 steden met een dag verschil. Maar sinds de ontdekking van de ruïnes in de 18de eeuw stond het onderzoek nooit stil, nu nog worden vondsten gedaan en gebouwen en mozaïeken blootgelegd. Met verrassend resultaat. 

De datering in augustus 79 is gebaseerd op geschriften. Plinius de Jongere heeft het in een brief aan Tacitus over wat zijn oom Plinius de Oudere overkwam in Pompeii. Hij vermeldt daarbij een reusachtige wolk... Plinius de Oudere kwam om toen hij met zijn vloot in zee gelopen vluchtenden probeerde te redden.  

copyright BBC

Een paar strepen, cijfers en letters in houtskool

De nu gevonden inscripties op een steen, gevonden bij nieuwe opgravingen, stellen weinig meer voor dan wat losse krabbels. Maar onderzoekers hebben een datum ontcijferd: 24 oktober. Hoe kon iemand eind oktober met houtskool een datum op een steen in Pompeiischrijven, als de stad toen al 2 maanden onder de gestolde lava lag?   

Er bestonden al twijfels over augustus als rampmaand. In de ruïnes werden  vroeger al overblijfselen gevonden van fruit dat in augustus nog niet rijp kan zijn. En er liggen ook resten en sporen van verwarming... In augustus in Zuid-Italië?  

Wat dan met Tacitus en Plinius?

Ooggetuige vanop afstand Plinius de Jongere schreef zijn brief aan Tacitus niet onmiddellijk na de feiten, maar jaren later. Mogelijk speelde zijn geheugen hem parten. Trouwens, er bestond toen nog altijd verwarring tussen de Juliaanse en de oudere Egyptische kalender. Daar zit een speling op van... 2 maand. Denk ook aan het misverstand over de oktoberrevolutie in Rusland die eigenlijk in november losbarstte. 

copyright BBC

Meest gelezen