Nicolas Maeterlinck

Waarom deze zes partijen?

Ook deze keer kreeg ik natuurlijk de vraag waarom PVDA niet werd uitgenodigd voor de voorzittersdebatten. Voor alle duidelijkheid : daar beslis ik niet over. Het gaat om een beslissing van de hoofdredactie.

Wat ik wel kan doen is bekijken of ik als onafhankelijk nieuwsombudsman een journalistieke fout kan vaststellen.  Daarvoor moet ik nagaan of de beslissing van de hoofdredactie gebaseerd is op een onpartijdig criterium. 

Er is voor de verkiezingsdebatten gekozen voor de zes grootste partijen in Vlaanderen. 

Je zou natuurlijk ook de zeven grootste of de acht grootste kunnen nemen. Maar deze zes zijn de zes partijen die Nederlandstalige parlementsleden hebben.  Het zijn ook die partijen die vertegenwoordigers hebben in elke Vlaamse provincieraad, terwijl PVDA alleen zetelt in de provincieraad van Antwerpen. Het zijn ook deze zes partijen die veruit het meeste lijsten hebben ingediend op lokaal niveau. PVDA heeft slechts in 70 van 589 Belgische gemeenten lijsten ingediend. 

Om al die redenen loopt er toch een beetje een cesuur in het politieke landschap tussen de zes grootste partijen en de - vele - andere.

Je kan altijd discussiëren over waar de cesuur moet liggen, maar ik kan alleen maar vaststellen dat de cesuur wel degelijk gelegd wordt op basis van onpartijdige en objectiveerbare criteria.  Mocht Vlaams Belang of mocht CD&V ooit in dezelfde positie terechtkomen, zouden ook zij ook niet meer uitgenodigd worden op het voorzittersdebat. En zo lang er onpartijdige  criteria worden gebruikt, kan ik geen journalistieke fout vaststellen.

Ik stel overigens vast dat de officiële uitslagenwebsite van de Vlaamse overheid, “Vlaanderen kiest” op zijn homepage ook uitgaat deze zes partijen, waarvan de lijstuitslagen op de Vlaamse kaart individueel opvraagbaar zijn. U vindt uiteraard de resultaten van PVDA terug bij individuele gemeenten, maar de resultaten per lijst worden op de kaart aangeboden voor de zes grootste partijen en dus niet voor PVDA. U kan dat zelf nakijken als u op de Vlaamse kaart klikt op : https://www.vlaanderenkiest.be/verkiezingen2018/#/

Maar de belangrijkste reden is dus dat nog steeds kan beargumenteerd worden dat er in het Vlaamse politieke landschap tot nu toe een cesuur loopt tussen de zes partijen waar we het over hebben, en de vele andere partijen. Uiteraard kan de kiezer daar altijd anders over beslissen en de kaarten anders verdelen. En dan zal VRT NWS daar ook rekening mee moeten houden.

Meest gelezen