Douane gaat morgen verder met stiptheidsacties op Zaventem, vandaag geen wachtrijen meer

Wie vanmorgen op de luchthaven van Zaventem landde, ondervond ernstige vertraging bij de douanecontrole.  De douaniers van Brussels Airport hebben de hele voormiddag actie gevoerd om het personeelstekort aan te klagen. 

Passagiers en bagage van vliegtuigen die aankomen op Brussels Airport werden sinds 7.30 uur extra gecontroleerd door de douane. Niet alleen de papieren, ook de bagage werd grondig nagekeken. Dat leverde vertragingen op tot een uur voor aankomende passagiers. Voor de vertrekkende passagiers was er nauwelijks hinder.

De douaniers hielden een stiptheidsactie om het personeelstekort aan te klagen. "Alleen al de diensten die de passagiers controleren zijn op een paar jaar tijd van 50 naar 30 mensen gegaan", legt Marc Nijs van ACV Openbare Diensten uit. "Zij zitten in een systeem van continuwerk, dus dat betekent meer nachtwerk, meer weekendwerk. Die situatie wordt onhoudbaar." 

Drugs, sigaretten, illegaal geld, bushmeat: dat passeert allemaal en het is triest om dat te moeten ondergaan

Marc Nijs, ACV Openbare diensten

De bond wijst erop dat er zowat 650 vluchten per dag zijn op Brussels Airport, maar dat er op bepaalde tijdstippen maar 2 douaniers aan het werk zijn. Het gevolg is volgens Nijs dan ook dat het werk niet goed gedaan wordt. "Zij moeten alle goederen controleren die passeren: drugs, sigaretten, illegaal geld, of zoals de "Pano"-reportage onlangs duidelijk maakte: bushmeat (vlees van vaak bedreigde diersoorten, red.). Dat passeert allemaal en het is triest om dat te moeten ondergaan."

Nieuwe aanwervingen

De vakbond eist nieuwe aanwervingen. Van eerdere beloftes daarover kwam volgens het ACV niets terecht. Het extra personeel dat wel op komst is, dient om de gevolgen van de brexit op te vangen. Dat is volgens de bond dus geen antwoord op het structurele tekort aan mensen.  

De vakbond vraagt overleg met minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). De douaniers zijn in alle geval van plan om morgenvoormiddag opnieuw actie te voeren.

Meest gelezen