Proces over fraude en corruptie bij Regie der Gebouwen is gestart

Voor de correctionele rechtbank van Leuven is gisteren het proces van start gegaan over grootschalige corruptie bij de Regie der Gebouwen. Aannemers en ambtenaren worden vervolgd voor 35 frauduleuze transacties bij toewijzing van werken in het arrondissement Leuven tussen 1998 en 2011. In een eerste stadium draait het proces rond de mogelijke verjaring van de feiten.

Op de beklaagdenbank zitten 74 particuliere aannemers en ambtenaren van de Regie der Gebouwen, de overheidsdienst die instaat voor het beheer van de panden die de staat bezit of huurt. De waslijst van betichtingen is lang: valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken bij offertes, oplichting, misbruik van vertrouwen, actieve en passieve corruptie van ambtenaren ten overstaan van private aannemers, belemmering van vrijheid van opbod en deelneming aan een criminele organisatie.

Het proces draait rond een fraudesysteem waarbij particuliere aannemers in samenspraak met ambtenaren van de Regie der Gebouwen voor aanbestedingen een hogere prijs bedongen dan het werk eigenlijk waard was. De zaak is een uitvloeisel van het gigantisch corruptiedossier bij de Regie der Gebouwen in Brussel, dat in april 2015 strafrechtelijk beslecht leek.

De raadkamer in Leuven beschouwde het Leuvense luik, dat op het einde van het onderzoek aan het licht kwam, in juni 2015 als verjaard. De incriminatieperiode bij de eindvordering van het openbaar ministerie ging aanvankelijk van 1998 tot 2007. De verjaringstermijn bedraagt tien jaar.

Het parket ging in beroep en de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel verlengde de incriminatieperiode tot 3 februari 2011. Daardoor is volgens het openbaar ministerie de strafvordering niet langer verjaard. De debatten gaan in dit stadium over de discussie rond die verjaring en een overschrijding van de redelijke termijn. Tijdens de eerste zittingsdag stelden alle advocaten van de verdediging die al aan het woord kwamen eensluidend dat de verjaring een feit is.

Het proces neemt drie zittingsdagen in beslag. De data voor voortzetting werden vastgelegd op 23 en 30 oktober. Een uitspraak van de rechtbank over de mogelijke verjaring volgt in principe eind november. Als de procureur zijn slag thuishaalt, volgt in 2019 de behandeling ten gronde. 

De Regie der Gebouwen stelde zich burgerlijke partij.

Meest gelezen