Belg verdient gemiddeld 3.489 euro bruto: waar wordt het meest verdiend en waar het minst?

3.489 euro, zoveel verdient een voltijdse werknemer in België gemiddeld per maand. Maar bijna twee op de drie werknemers geraakt niet aan dat gemiddelde. Het gemiddelde wordt namelijk vertekend door het hoge salaris van een relatief kleine groep grootverdieners. Maar waar wordt nu het meest verdiend en waar het minst? Een overzicht.

De Belg zal misschien nog sneller bedgeheimen verklappen dan prijsgeven hoeveel hij maandelijks verdient. Maar door de cijfers van StatBel weten we toch heel precies hoeveel de Belgische werknemer verdient. Uit de loonenquête bij 95.000 voltijdse werknemers blijkt dat de Belg in 2016 - dat zijn de meest recente cijfers - maandelijks gemiddeld 3.489 euro verdiende, bruto.  

Wie denkt ‘tiens, dat is veel’, heeft gelijk, want 64 procent van de loontrekkende bevolking verdient heus niet zoveel. Het gemiddelde wordt namelijk opgetrokken door een relatief kleine groep van werknemers die een pak meer verdienen.

12 procent van de loontrekkers verdient meer dan 5.000 euro, de top 6-procent verdient ruim 6.000 euro. Aan de onderkant zien we dan weer dat 10 procent van de werknemers elke maand moet rondkomen met een brutoloon van 2.233 euro of minder.

Mediaanloon

Omdat het gemiddelde een vertekend beeld geeft, is het interessant om te kijken naar het zogenoemde mediaanloon. Dat ligt dichter bij de realiteit van wat de meeste werknemers maandelijks op hun bankrekening krijgen van hun werkgever. Dat bruto mediaanloon ligt een stuk lager dan het gemiddelde maandloon, op 3.053 euro. De helft van de werknemers in België verdient minder dan dit bedrag, de helft verdient meer.

De loonverdeling over de beroepsbevolking in loondienst wordt duidelijk in onderstaande grafiek. Het rechterbalkje valt op: 6 procent van de werknemers verdient meer dan 6.000 euro bruto per maand.

Best / slechtst betaalde beroepen

Maar wat iedereen wil weten: wie verdient nu het meest, en wie het minst? Dat heeft StatBel samengevat in onderstaande lijsten van 10 best betaalde en de 10 minst betaalde beroepen. Waardoor de hoogte van het loon vooral bepaald wordt, wordt eronder uitgelegd.

De 10 best betaalde beroepen Gemiddeld bruto maandloon (€)
1. Directeurs van grote ondernemingen 9.578
2. Managers op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT) 7.160
3. Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied 6.953
4. Managers op het gebied van verkoop, marketing, reclame, public relations en research en development 6.439
5. Managers in de industrie, de delfstoffenwinning, de bouwnijverheid en de logistiek 6.282
6. Wiskundigen, actuarissen en statistici 5.405
7. Natuurkundigen, scheikundigen en dergelijke 5.217
8. Ingenieurs op het gebied van de elektrotechnologie 5.062
9. Ingenieurs (met uitzondering van elektrotechnische ingenieurs) 5.009
10. Juristen 4.998
De 10 minst betaalde beroepen Gemiddeld bruto maandloon (€)
Kelners en barmannen 2.201
Kappers en schoonheidsspecialisten 2.209
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers 2.242
Kassiers en ticketverkopers 2.298
Verkopers in winkels 2.391
Autowassers, ruitenwassers en wasserijpersoneel 2.428
Kleermakers, stoffeerders en schoenmakers 2.446
Koks 2.458
Houtbehandelaars, meubelmakers en instellers en bedienaars van houtbewerkingsmachines 2.546
Vuilnisophalers en verwerkers 2.548

Wat bepaalt het loon?

Maar wat bepaalt de hoogte van de werknemerslonen? Dat hangt af van verschillende factoren:

  • De functie van de werknemer speelt vanzelfsprekend een heel belangrijke rol: directeurs van grote ondernemingen verdienen het meest, terwijl kelners en barmannen het minst verdienen.
  • De sector waarin de werknemer werkt: de petrochemische nijverheid is de best betalende tak van de economie. De horeca betaalt de laagste lonen uit. (Hieronder vindt u een overzicht van de best betalende en de slechts betalende sectoren.)
  • Waar iemand werkt, heeft ook een grote invloed op het loon. Iemand die in en rond Brussel werkt, verdient gemiddeld 17 procent meer dan het gemiddelde Belgische maandloon. Dat is 4.092 euro in plaats van 3.489 euro.
  • Diploma: iemand met een hoger diploma verdient meestal beter. Zo verdienen werknemers met een masterdiploma ruim de helft meer dan het Belgisch gemiddelde. Wie alleen het lager secundair onderwijs heeft afgerond, verdient bijna een kwart minder dan het nationale gemiddelde.
  • De leeftijd: het verschil in lonen tussen oudere en jongere werknemers blijft groot. De leeftijd van 37 jaar vormt daarbij het keerpunt. Wie jonger is dan 37 verdient meestal minder dan het nationaal gemiddelde, terwijl men vanaf 37 jaar in regel een hoger loon krijgt. 
  • Geslacht speelt ten slotte ook nog altijd een rol: voltijds werkende vrouwen kregen in 2016 5 procent minder loon dan hun mannelijke collega’s. Het voorbije decennium is deze loonkloof wel sterk afgenomen.

Best / slechtst betalende sectoren

Tot slot is het interessant om te kijken naar de best en slechts betalende sectoren. Let wel: landbouw, visserij, openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg en "overige persoonlijke diensten" werden niet opgenomen in de studie van Statbel, die u hier volledig kan raadplegen

De 10 best betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon (€)
Petrochemische nijverheid 5.356
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 4.970
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 4.608
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's en computerconsultancy-activiteiten 4.531
Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied 4.488
Farmaceutische nijverheid 4.447
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen 4.445
Luchtvaart 4.383
Chemische nijverheid 4.381
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's 4.372
De 10 minst betalende sectoren Gemiddeld bruto maandloon (€)
Eet- en drinkgelegenheden 2.502
Verschaffen van accommodatie 2.596
Detailhandel 2.756
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning 2.761
Vervaardiging van meubelen 2.769
Diensten in verband met gebouwen en landschapsverzorging 2.799
Houtindustrie 2.856
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 2.956
Beveiligings- en opsporingsdiensten 2.966
Vervaardiging van textiel 2.998

Meest gelezen