Jambon na kritiek in Kamer over protestactie politie via ziekteverzuim: "Agenten baseren zich op valse informatie"

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kreeg heel wat kritische vragen in het Parlement over de vele agenten in Brussel die zich ziek hebben gemeld. Dat zou gebeuren uit protest tegen onder meer het personeeltekort. Maar die sociale onrust is onterecht, vindt de minister. Volgens Jambon baseren de agenten zich op valse informatie.

Bij de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene hebben gisteren tot 20 procent van de agenten zich ziek gemeld. Volgens de vakbonden zou het één van de manieren kunnen zijn om duidelijk te maken dat de werkdruk te hoog ligt.

U zegt altijd, snoeien om te bloeien, maar dit is gewoon knoeien

Stefaan Van Hecke, parlementslid Groen

"Trop is te veel", zo klonk het in het Parlement. Daar kreeg minister van Binnenlandse Zaken Jambon verschillende kritische vragen over het ziekteverzuim van de politie als gevolg van de werkdruk. "De agenten weten niet eens wanneer ze met pensioen kunnen, u raakt aan hun premies, ze krijgen burn-outs", zei Nawal Ben Hamou (PS). Véronique Caprasse (DéFI) vulde aan: "de toestand is onhoudbaar". De plotse uitbraak van griep is een krachtig signaal, zei onder meer parlementslid Alain Top (SP.A). "De frustraties zijn intussen gekend, en de druk wordt almaar groter", zei Top. Stefaan Van Hecke (Groen) verwoordde het zo: "u zegt altijd, snoeien om te bloeien, maar dit is gewoon knoeien".

De onrust bij de politie is vaak gebaseerd op valse informatie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon

De werkdruk bij de politie is de afgelopen jaren zeer hoog, dat ontkent niemand. Maar de sociale onrust bij de politie vandaag is onterecht, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA). De agenten baseren zich op 'fake news', zo legde hij uit in de Kamer. "De onrust en onzekerheid bij de politie is vaak gebaseerd op valse informatie. Ik heb gevraagd aan de federale en lokale politie om correcte informatie te verspreiden. Dat heeft vandaag plaatsgevonden", zei Jambon.

Volgens de minister is de sociale onrust gebaseerd op 4 dossiers, waarvoor hij telkens al werkt aan een oplossing. Zo zijn er onder meer vragen over het zogenoemde ziektekapitaal. "De regering heeft de beslissing genomen om het stelsel te hervormen. Maar bij de overgangsmaatregelen is er ruimte voor overleg. Die onderhandelingen zijn ook opgestart", zei Jambon. Ook over het personeelstekort wordt er volgens de minister gewerkt aan een oplossing. "We rekruteren zo'n 1400 mensen per jaar, dan zit de politieschool vol dus meer gaat niet. We gaan dit een tijd aanhouden. De manier van rekrutering zal ook worden aangepast. Tegen eind dit jaar is dat in orde", zei Jambon. Ook over de verloning is er volgens de minister al een oplossing. "Er is al een akkoord op dat vlak met 3 van de 4 vakbonden om de verloning te verhogen. Ik snap dus niet dat ze ontevreden zijn", zo zei de minister. Ook wat betreft de problematiek van het geweld tegen de politie zijn er al voldoende maatregelen genomen volgens minister Jambon. "Elke suggestie van de vakbonden wordt al uitgevoerd. Mijn deur blijft open als er nog extra maatregelen nodig zijn', aldus Jambon.

Bekijk hier het debat in de Kamer over het ziekteverzuim bij de politie:

Videospeler inladen...

Oproep naar artsen om geen ziektebriefjes te schrijven voor actievoerende politiemensen

Intussen doet de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) een oproep aan alle artsen om niet zomaar een ziektebriefje uit te schrijven. Brusselse politieagenten zouden zich dus ziek melden uit protest, en niet omdat ze écht ziek zijn. Daar mogen dokters niet aan meewerken, vindt de vereniging. "BVAS herhaalt dat een arts geen welwillendheidsattest mag afleveren, zelfs al is hij solidair met de redenen die zijn patiënt aanhaalt", zo staat te lezen in een mededeling. "In het geval van twijfel kan de arts ofwel weigeren een attest af te leveren (maar dat kan de therapeutische relatie met de patiënt schaden en nadelig zijn voor de toekomstige zorgrelatie), ofwel kan hij een attest afleveren waarin staat dat hij zich als arts enkel baseert op de verklaringen van zijn patiënt, zoals studentendokters gewoonlijk doen voor studenten tijdens de examenperiode".

Meest gelezen