Videospeler inladen...

Politievakbond: "Facebookgroep met 20.000 ontevreden agenten is representatief"

RTBF heeft vanmiddag onthuld dat er een Facebookgroep met meer dan 20.000 ontevreden politieagenten bestaat. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) trekt die bewering in twijfel, maar politievakbond ACV meldt dat de leden wel degelijk agenten zijn. "Er is veel onzekerheid bij de politieagenten en de mensen uiten hun ongenoegen over het beleid in de Facebookgroep", bevestigt Joery Dehaes van ACV Politie.

Het ongenoegen bij de politie over onder meer de te hoge werkdruk en de hervormingen van het politiestatuut heeft zich gisteren op de dag van een extra brexittop in Brussel geüit in 650 agenten die zich ziek hebben gemeld.

RTBF meldt dat er op de sociaalnetwerksite Facebook een groep opgericht is waar intussen al 20.000 politieagenten lid van zijn. In de Facebookgroep delen ze hun ongenoegen en frustraties over hun werksituatie. Er is ook veel kritiek op de te lakse vertegenwoordiging door de politievakbonden.

"We willen dat de vier traditionele politievakbonden VSOA, NSPV, ACOD en ACV een gemeenschappelijk front vormen en enkel voor de politie actie ondernemen, niet voor de andere federale ambtenaren", zegt Manu Vervier, de oprichter van de Facebookgroep.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft in "De wereld vandaag" in twijfel getrokken of de Facebookgroep wel degelijk uit allemaal politieagenten bestaat. Joery Dehaes van ACV Politie ziet dat anders.

Ik hoop dat Jambon eindelijk beseft hoe groot het ongenoegen bij de politiemensen is

"Ik denk dat die Facebookgroep representatief is. Ik merk dat er heel veel collega’s bij zijn die zich kenbaar maken als politieagent op basis van hun stamnummer bij de politiediensten en dergelijke meer. Je moet ook uitgenodigd worden om toegelaten worden"aldus Joery Dehaes.

"We lezen dat de kritieken in de facebookgroep gaan over dat de traditionele vakbonden het politiepersoneel niet goed vertegenwoordigen. Men voelt zich een beetje in de steek gelaten, maar men beseft niet voldoende welke acties de politievakbonden ondernomen hebben voor de agenten."

Volgens Dehaes leven de agenten in grote onzekerheid over hun toekomst bij het politiekorps. "De mensen geven het buikgevoel weer in de Facebookgroep over wat er leeft bij de politiemensen en het ongenoegen over het beleid."

"Als politievakbond geven we al maanden een signaal aan minister Jambon. Dit zijn onze eisen. Men heeft ons altijd genegeerd. Nu komen de signalen niet enkel meer van de vakbonden, maar ook van op de werkvloer. Ik hoop dat onze minister beseft dat er een enorm ongenoegen heerst bij de politiemensen", besluit Dehaes.

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen