Dwarsboomt Open VLD-top Grimbergse coalitie?

De gemeenteraadsverkiezingen zinderen nog steeds na in Grimbergen. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten is niet opgezet met de coalitievorming in de Parel van Brabant. Daar gaat Open VLD in zee met N-VA en Vernieuwing. Die laatste is de lijst van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans waarvan nog minstens één verkozene lid is van het Vlaams Belang. Vernieuwing is de grootste partij in Grimbergen. Wat de lokale partijen zelf betreft, is alles in kannen en kruiken, maar tóch kan Open VLD nog roet in het eten gooien.

"Als blijkt dat de mensen van Vernieuwing Vlaams Belangers zijn, dan nemen wij daar afstand van en dan hebben we daar ook maatregelen voor", liet Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten eerder deze week weten in het kopstukkendebat van VRT NWS. De statutaire commissie van de partij onderzoekt momenteel of de lokale Open VLD-leden in Grimbergen gezondigd hebben tegen de regels van de partij. Mocht het antwoord daarop "ja" zijn, dan hangen daar mogelijk sancties aan vast voor de partijleden.

Kan Chris Selleslagh de sjerp nog kwijtspelen?

Neen, dat kan niet meer. De documenten voor de burgemeestersvoordracht liggen intussen op het bureau van de gouverneur van Vlaams-Brabant. Dat document is juridisch bindend op voorwaarde dat het ondertekend is door de juiste mensen. Enerzijds door meer dan de helft van alle verkozenen in Grimbergen, anderzijds door meer dan de helft van de mensen die op de Open VLD-lijst stonden tijdens de afgelopen verkiezingen. Volgens de lokale partijen is dat het geval. Die teerling is met andere woorden geworpen: Selleslagh wordt na zijn eedaflegging de nieuwe burgemeester. Ook de Open VLD-commissie kan daar niets meer aan veranderen.

Kan Open VLD de coalitie nog dwarsbomen?

Ja, in theorie kan dat. De schepenen en hun bevoegdheden worden via een ander document vastgelegd dan de burgemeester. Dat document is op dit moment nog niet ondertekend door de coalitiepartners omdat de bevoegdheden nog verdeeld moeten worden. Zolang die afspraken niet op papier staan, is de coalitievorming niet definitief. Met andere woorden: alleen het burgemeesterschap van Chris Selleslagh is nu 100% zeker. Mocht de Open VLD-top besluiten dat een coalitie met Vernieuwing uitgesloten is, dan kan de partij haar lokale leden in theorie onder druk zetten om op zoek te gaan naar een nieuwe coalitiepartner. Zonder Vernieuwing wordt dat een moeilijke opdracht, maar in theorie kan het. Bijvoorbeeld door de oude coalitiepartners van CD&V en/of Groen op te pikken. Verwacht wordt dat de definitieve verdeling van de schepenpostjes pas eind november rond zal zijn. Tot die tijd blijft de coalitie onzeker.

Laeremans schaduwburgemeester?

Bart Laeremans is al verschillende verkiezingen op rij de populairste politicus van Grimbergen. Voor het eerst wordt zijn lijst Vernieuwing nu ook de grootste partij. Ze haalt 8 zetels, dat zijn er twee meer dan Open VLD (6 zetels), CD&V (6 zetels) en Groen (6 zetels). Laeremans vindt dat hij tijdens de coalitiegesprekken een grote toegift heeft gedaan door de burgemeesterssjerp niet te claimen. In ruil daarvoor krijgt hij zijn stokpaardjes aangeboden: integratie, Vlaams karakter, wonen en ruimtelijke ordening. Die heeft hij ook duidelijk gevraagd in ruil voor zijn knieval. Hij mag dan geen burgemeester worden, hij zal hoe dan ook kunnen doorwegen op het Grimbergse beleid.

Meest gelezen