Hoe kan ik verantwoord intensief sporten op oudere leeftijd? "Master@Heart" zoekt het antwoord

UZ Leuven, UZ Antwerpen en het Jessa ziekenhuis Hasselt starten een onderzoek naar de gevolgen van intensieve duursport op het hart. "Master@Heart" heet het project en wil de groeiende groep mensen die op oudere leeftijd sporten een antwoord bieden op de vraag hoe ze dat verantwoord kunnen doen. Het project is gisteren voorgesteld in het Sven Nys Cycling Center in Baal.

Duursport omvat sportactiviteiten waarbij de uithouding op de proef wordt gesteld, zoals meer dan een half uur hardlopen of meer dan een uur fietsen. De belasting op de hartspier is groter dan bij andere types sportieve inspanningen.

"We willen nagaan wat het effect is van jarenlange intensieve sport op het hart", zegt dokter Guido Claessen van de dienst cardiologie van UZ Leuven. "Het onverwachtse overlijden van atleten met een hartprobleem krijgt veel aandacht in de pers en roept vragen op die niet zomaar eenduidig beantwoord kunnen worden. Mensen gaan zich afvragen of sporten nog wel gezond is: dat is natuurlijk een verkeerde reflex. Met deze studie willen we een wetenschappelijk antwoord geven op de vraag welke hoeveelheid sport goed is voor welk type sporter.”

De laatste 20 jaar is het aantal duursporters van middelbare leeftijd en ouder sterk gestegen. Op sportevenementen is het deel van de duursporters ouder dan 45 jaar toegenomen van 39 naar 53 procent. In de leeftijdscategorie van 60-plussers is er zelfs een stijging met 271 procent. De toename is merkbaar op zowel competitief als recreatief niveau, vooral bij loop- en fietsevenementen.

Via een online-vragenlijst zullen de onderzoekers 2.000 vrijetijdssporters ondervragen. Daarin zoeken ze drie types: personen ouder dan 45 jaar die al heel hun leven sporten, 45-plussers die later gestart zijn met sporten en niet-sportende leeftijdsgenoten. Op de website www.masteratheart.be kun je je inschrijven. De resultaten van het onderzoek worden over 3 jaar verwacht.

Ex-veldritkampioen Sven Nys is peter van het project. "Mensen moeten meer bewegen. Dat moedig ik zelf elke dag actief aan. Het is belangrijk om dat goed aan te pakken en je optimaal voor te bereiden. Alleen zo kan je op een gezonde en verantwoorde manier sporten."

De gezonde effecten van duursporten

Hart- en vaatziekten vormen 14 procent van alle doodsoorzaken in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers over 2015, de meest recente die beschikbaar zijn. Dat jaar stierven in Vlaanderen 4.283 mensen door hart- en vaatlijden en beroertes. Een op de vier overlijdens door hart- en vaatziekten is te wijten aan plotse hartdood. Dat risico wordt groter op oudere leeftijd door het toegenomen risico op aantasting van de kransslagaders.

Het beoefenen van duursporten leidt tot betere controle van enkele cardiovasulaire risicofactoren zoals bloeddruk, cholesterol, suikerziekte en overgewicht. Het vertraagt ook de leeftijdsgebonden verstijving van slagaders en het proces van kransslagaderverkalking. Duursporters krijgen in ruil voor hun inspanningen een betere levensverwachting: vijf tot zes bijkomende jaren in vergelijking met een sedentaire levensstijl.

Meest gelezen