Videospeler inladen...

Proces treinramp Buizingen uiteindelijk toch in het Frans: verjaring dreigt

Het proces over de treinramp in Buizingen, meer dan acht jaar geleden, zal dan toch in het Frans gevoerd moeten worden. In eerste aanleg had de politierechtbank nog beslist om het proces in het Nederlands te houden. De taalwijziging kan grote gevolgen hebben. Het dossier, dat nu voor het grootste deel in het Nederlands opgesteld is, zal (minstens voor een deel) vertaald moeten worden. Daardoor zal de zaak vermoedelijk vertraging oplopen en dreigt ze zelfs te verjaren. 

Het proces rond de treinramp in Buizingen zal uiteindelijk toch in het Frans gevoerd moeten worden. De advocaat van de treinbestuurder had daarom gevraagd omdat zijn cliënt geen Nederlands spreekt. Eerder had de politierechtbank beslist dat het proces in het Nederlands gevoerd zou worden, maar nu heeft de arrondissementsrechtbank dan toch beslist om het proces in het Frans te voeren. Franstalige en Nederlandstalige rechters beslissen in de arrondissementsrechtbank samen over taalkwesties. Er is wel nog cassatie mogelijk.

Grote gevolgen?

Normaal gezien zou het proces op 14 november van start gaan, maar door de beslissing zal het wellicht vertraging oplopen. Het hele dossier telt duizenden bladzijden en is grotendeels opgesteld in het Nederlands. Minstens een deel zal nu vertaald moeten worden naar het Frans. Dat zal volgens het parket heel wat tijd in beslag nemen en dat kan grote gevolgen hebben. Als het te lang aansleept, kan de zaak immers verjaren. Volgens een berekening van het Openbaar Ministerie zou de verjaring al in augustus 2020 kunnen ingaan. In dat geval zal er niemand worden veroordeeld. 

Maar Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van Brussel benadrukt dat de zaak prioriteit heeft en dat ze er alles aan zullen doen om de zaak niet te laten verjaren. "We gaan ervoor zorgen dat de zaak zo vlug mogelijk kunnen vastgesteld worden. De rechter zal tijd nodig hebben om de zaak te bestuderen. We gaan het nodige doen om de zaak zo vlug mogelijk in het Frans voor te brengen. Ik heb in het vonnis gelezen dat er nu al veel stukken in het Frans vertaald zijn. Het dossier zoals het bestaat, zal in dezelfde toestand blijven."

Advocaat machinist: "Proces kan binnen enkele maanden starten"

De advocaat van de machinist die terecht moet staan op het proces, Dimitri de Béco, is tevreden over de beslissing om het proces in het Frans te houden. 

"De machinist moest in Halle verschijnen voor de Nederlandstalige politierechtbank. Hij vraagt al van in het begin om in het Frans berecht te worden. Dat is nu toegekend. Het volledige dossier moet niet vertaald worden naar het Frans. We hadden al tijdens het onderzoek gevraagd om de belangrijkste stukken te vertalen. Van mij hoeft de rest niet te worden vertaald. Het gaat er om dat mijn cliënt het proces in het Frans kan volgen", zegt Dimitri de Béco in "De wereld vandaag".

Volgens de advocaat kan het proces over enkele maanden al van start gaan. "Het kan volgens mij snel gaan. Ik reken er op dat men binnen een redelijke termijn van start kan gaan met het proces. Het is nooit mijn bedoeling geweest om het dossier te laten verjaren. De wet voorziet dat de procedure die we ingesteld hebben voor de wijziging van de taal van de zaak niet wordt meegeteld voor de verjaring."

Videospeler inladen...

Waar gaat het precies over?

Op 15 februari 2010 botsten twee treinen op elkaar ter hoogte van Buizingen. De balans was loodzwaar: 19 doden en meer dan 300 gewonden. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp sleepte jaren aan, onder meer omdat het technisch heel ingewikkeld was om de plaats van de ramp te onderzoeken én omdat het onderzoek verschillende keren overgenomen werd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de treinbestuurder wellicht door een rood sein gereden is. Hij moet zich verantwoorden voor de rechter, net als de NMBS en Infrabel. De treinstellen en de veiligheid van de spoorweginfrastructuur zouden niet in orde geweest zijn. 

VIDEO: bekijk hieronder het verslag van "Het journaal"

Videospeler inladen...

VIDEO: Justie-experte Caroline Van den Berghe: "Teinbestuurder heeft het recht om berecht te worden in zijn eigen taal"

Videospeler inladen...

VIDEO: treinramp in Buizingen, wachten op een proces (reportage van "Terzake")

Videospeler inladen...

Meest gelezen