Videospeler inladen...

Houtkachels moeten tegen 2030 de helft minder schadelijke stoffen uitstoten

Verwarmen met hout moet tegen 2030 een pak milieuvriendelijker. Houtkachels, pelletkachels en open haarden moeten tegen dan de helft minder schadelijke stoffen uitstoten dan in 2016. Er wordt ook naar gestreefd om alle verouderde kachels tegen dan buiten gebruik te stellen. Dat zijn de Vlaamse overheid, de houtkachelsector en milieuverenigingen overeengekomen in een zogenoemde "Green deal".

Houtkachels stoten bijzonder veel fijn stof, roet, kankerverwekkende PAK’s en dioxines uit. Een moderne houtkachel produceert omgerekend bijvoorbeeld vier keer meer fijn stof dan een steenkoolcentrale. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is houtverbranding verantwoordelijk voor 35 procent van de totale fijnstofuitstoot. En dat is dus niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid.

De Green deal moet daar verandering in brengen. Het document wordt maandagmiddag voorgesteld, maar onze redactie kon het al inkijken. Er is onder meer overeengekomen dat houtkachels tegen 2030 de helft minder mogen uitstoten in vergelijking met 2016. Er wordt verder naar gestreefd om alle verouderde stooktoestellen tegen dan buiten gebruik te stellen. Geen hard verbod dus, al moet volgens de Green deal wel minstens 50 procent buiten gebruik zijn gesteld.

In de Green deal staan ook engagementen om de uitstoot beter in kaart te brengen. Verder wordt er onderzocht hoe houtkachels kunnen worden geregistreerd en hoe er controles kunnen komen op een beter gebruik en installatie van huishoudelijke verwarmingstoestellen.

"Akkoord gaat nog niet ver genoeg"

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is blij dat er een akkoord is over de uitstoot van houtverbranding. "Maar het mag nog verder gaan", zegt Benjamin Clarysse. "Het is een gemiste kans dat de Green deal niet breder gaat. Dit is een overeenkomst met de sector van de houtverbranding zelf, en niet met andere sectoren. Er is dus niet genoeg nagedacht over alternatieven, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp", besluit Clarysse. 

"Liever een totaal verbod op houtkachels"

De stichting Kom op tegen Kanker steunt de Green deal. Directeur Marc Michils: "Houtkachels produceren fijn stof en daar zit een kankerverwekkend bestanddeel in, met name roet. Wij zijn dus tevreden met het akkoord, al hadden wij nog liever een totaal verbod op houtkachels gehad. Zo'n verbod zou er moeten komen met flankerende maatregelen voor kwetsbare mensen, voor wie een houtkachel soms de belangrijkste verwarmingsbron is. Die mensen zouden dan een premie moeten krijgen om een ander soort verwarming aan te schaffen."  

Minister Schauvliege: "Geen verbod, wel premie"

Maar een verbod komt er zeker niet. Dat heeft minister Schauvliege vanmiddag nog eens bevestigd op een persconferentie. "Houtkachels zijn wijd verspreid in Vlaanderen en ze zijn ook maar verantwoordelijk voor 35 procent van de uitstoot van fijn stof. Houtkachels van vandaag op morgen verbieden heeft geen enkele  zin."

Minister Schauvliege wijst erop dat de Vlaamse regering in juli al had afgesproken dat er een premie komt waarmee mensen vervuilende houtkachels kunnen vervangen door milieuvriendelijke alternatieven, zoals aardgaskachels of warmtepompen. "De premie staat in het luchtplan. Ik neem aan dat ze er dit najaar of volgend jaar is", zegt ze daarover.

Ook gelooft de minister dat het haalbaar is om de uitstoot van fijn stof door houtkachels tegen 2030 met 50 procent te beperken. "Als je ziet dat alle partners hun schouders onder dat engagement hebben gezet, dan ben ik ervan overtuigd dat we dat doel zullen halen. We gaan de eigenaars van houtkachels ook sensibiliseren om verantwoordelijker met hun kachel om te gaan."         

VIDEO: bekijk hieronder het verslag uit "Het journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen