Israël neemt wetsontwerp aan dat financiering van "deloyale" films kan beperken

De Israëlische regering heeft zondag beslist om een controversieel wetsontwerp goed te keuren waarmee geknipt kan worden in de subsidies van films en theaterstukken die zich niet "loyaal" genoeg opstellen ten opzichte van Israël. Dat is bevestigd door minister van Cultuur Miri Regev.

De tekst vermeldt dat de ministeries van Financiën en Cultuur de bevoegdheid krijgen om de subsidies te beperken van cultuurinstellingen die in hun werk ingaan tegen "de principes van de staat".

De wet voorziet daarvoor vijf criteria, waaronder het ontkennen dat Israël een democratische en joodse staat is, het voorstellen van de Israëlische onafhankelijkheidsdag als een dag van rouw, en het beschadigen of vernielen van de Israëlische vlag of van andere nationale symbolen. De twee andere criteria zijn het steunen van de gewapende strijd tegen Israël en het aanzetten tot racisme, geweld en terrorisme. Er kan worden opgetreden van zodra aan een van de vijf criteria voldaan is.

Het voorstel van Regev krijgt felle kritiek van linkse politici, die vrezen voor een beknotting van het recht op vrije meningsuiting. Ook de culturele sector heeft zich al kritisch uitgelaten over het wetsontwerp.

De minister van Cultuur ligt wel vaker overhoop met de Israëlische artiesten. Zo had Regev vorig jaar nog felle kritiek geuit op de internationaal gelauwerde Israëlische film "Foxtrot", die volgens haar getuigde van "zelfkastijding en medewerking aan anti-Israëlische beschrijvingen". De tekst moet wel nog worden goedgekeurd door het parlement.  

Meest gelezen