Videospeler inladen...

Myria focust in jaarrapport op minderjarigen in Nigeriaanse prostitutienetwerken

Het federaal migratiecentrum Myria focust in zijn "Jaarlijks evaluatieverslag 2018" op minderjarige slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Het groeiend aantal minderjarige transmigranten dat door België trekt, maakt het onderwerp bijzonder actueel: het aantal aanmeldingen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij de Dienst Voogdij is gestegen van 1.108 in 2016 tot 1.582 in 2017.  

Myria zoomt dit jaar in op de problematiek van de Nigeriaanse prostitutienetwerken en verwijst in dat verband naar het dossier "Mama Leather", dat in mei voor de Brusselse rechtbank liep en waarbij Myria zich burgerlijke partij stelde.

In die zaak waren meer dan 30 slachtoffers, vaak minderjarigen, die met geweld gedwongen werden zich te prostitueren. Typisch voor Nigeriaanse netwerken is het gebruik van voodoorituelen en veel geweld. Een ander sinister handelsmerk is dat ze zonder scrupules een beroep doen op minderjarige slachtoffers.

Aanbevelingen

In zijn aanbevelingen pleit Myria ervoor om de slachtoffers de nodige psychologische ondersteuning te bieden om de voodoobezwering te doorbreken. Nigeriaanse ex-slachtoffers die hen dat voordeden, kunnen daarbij helpen.

Myria beveelt ook aan dat politiediensten gesensibiliseerd worden dat ze de meerderjarigheid van die jonge meisjes in vraag kunnen stellen en ze kunnen aanmelden bij de Dienst Voogdij als niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Vorig jaar werd bij 1.582 oftwel 17 procent van de aanhoudingen in het kader van transmigratie een signalement van "niet-begeleide minderjarige vreemdeling" overgemaakt aan de Dienst Voogdij.  

Mawda

Myria verwijst ook naar de zaak van de kleine Mawda in mei van dit jaar. "Deze zaak illustreert dat de strijd tegen mensensmokkel een stuk efficiënter kan. Daarom hebben we ons burgerlijke partij gesteld. Zodat we antwoord krijgen op de vele vragen die rond deze zaak blijven hangen."

Tegen de smokkelaars moet hard opgetreden worden, niet tegen de migranten die hen betaalden.

"Het is belangrijk om duidelijker het onderscheid te maken tussen de smokkelaars en hun slachtoffers", stelt Myria. "Tegen de smokkelaars moet hard opgetreden worden, niet tegen de migranten die hen betaalden. Dat vereist investeringen in de opvang van slachtoffers en in een beter slachtofferstatuut mensensmokkel, zodat hun verklaringen kunnen gebruikt worden als wapen tegen de smokkelaars."

Bij de aanbevelingen stelt Myria ook voor om de opname van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te verbeteren door het gespecialiseerde opvangcentrum Esperanto te ondersteunen en te erkennen én een soortgelijk centrum op te richten in Vlaanderen.

Omgekeerd zou de expertise in de bestrijding van mensensmokkel die in Vlaanderen en Brussel aanwezig is, beter moeten gedeeld worden met Wallonië. "De duurzame bescherming van minderjarigen is een prioriteit die de institutionele, bestuurlijke en culturele tegenstellingen kan en moet overstijgen."

Jaarverslag online

Het volledige jaarverslag van Myria is te lezen op de website van het migratiecentrum.

Herbekijk hieronder de reportage over de conclusies uit het rapport van Federaal migratiecentrum Myria in "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen