Omstreden premiestelsel politie wordt afgebouwd

Het premiestelsel van de politie wordt afgebouwd. Daarover is nu een officieel akkoord tussen minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) en drie politievakbonden, schrijft De Standaard. Nieuwe agenten zullen geen recht meer hebben op 18 premies, in ruil krijgen ze wel een hoger basisloon.

Vandaag kan een gemiddelde politieagent beroep doen op tientallen verschillende premies. Er is er één voor de onderhoud van het uniform, één voor wie een stagiair onder zijn hoede neemt, één voor tweetaligheid, voor bereikbaarheid en terugroepbaarheid, en dergelijke meer. Een oerwoud aan premies, zo werd dat wel eens genoemd. Op het systeem kwam veel kritiek omdat het verouderd zou zijn en tot misbruik zou leiden.

Na lange onderhandelingen wordt het aantal premies nu dus drastisch teruggeschroeft. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) heeft daarover officieel een akkoord bereikt met drie van de vier politievakbonden, VSOA, NSPV en ACV. Enkel de socialistische vakbond ACOD heeft het akkoord niet ondertekend.

Vanaf volgend jaar zal het aantal premies stelselmatig worden teruggedrongen. 18 premies zullen afgeschaft worden. Die afbouw geldt evenwel enkel voor nieuwe agenten. Agenten die vandaag dus een premie krijgen, zullen die niet moeten afgeven. De nieuwe agenten zullen in ruil wel een hoger basisloon krijgen. Aan de vergoedingen voor nacht- en weekendwerk of overuren wordt niet geraakt.

Meest gelezen